×

กกต. เคาะสีบัตรเลือกตั้ง ‘สีน้ำตาล’ เลือกผู้ว่าฯ กทม. ‘สีชมพู’ เลือก ส.ก.

โดย THE STANDARD TEAM
22.04.2022
  • LOADING...
เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม

วานนี้ (21 เมษายน) ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ระบุว่า ในที่ประชุม สำนักงานปกครองและทะเบียนได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสรุปข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จากจำนวนผู้สมัคร 31 ราย ไม่รับสมัครเนี่องจากขาดคุณสมบัติ 1 ราย ส่วนการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. จากจำนวนผู้สมัคร 382 ราย ไม่รับสมัครเนี่องจากขาดคุณสมบัติ 3 ราย 

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  • การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 
  • การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 
  • การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / รปภ. / อสส. / เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
  • การส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเจ้าบ้าน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
  • การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง / การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
  • ส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
  • การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบแรก วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และรอบหลัง วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565  
  • การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

 

ในส่วนของวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 กำหนดเวลาลงคะแนน 08.00-17.00 น. และนับคะแนน ณ จุดเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยศูนย์ประมวลผลคะแนนกลาง จะตั้งอยู่ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าฯ กทม. คือ สีน้ำตาล และสีบัตรลงคะแนนของ ส.ก. คือ สีชมพู ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหากมีการยุบหน่วยเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากเดิม เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า รวมทั้งให้จัดเตรียมสถานที่พักคอยให้ประชาชนกรณีที่มีฝนตก หรือประชาชนมาใช้สิทธิในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising