×

กกต. ประกาศรับรอง ‘เดชทวี’ เป็น ส.ส. ลำปาง หลังชนะขาดเลือกตั้งซ่อม ทำให้เสรีรวมไทยมี ส.ส. เขต คนแรก

โดย THE STANDARD TEAM
25.07.2022
  • LOADING...
เดชทวี ศรีวิชัย

วันนี้ (25 กรกฎาคม) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าสำนักงาน กกต. ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

กกต. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง เดชทวี ศรีวิชัย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

 

โดยการประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของ กกต. ที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

ทั้งนี้ เดชทวีสามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising