×

โฉมหน้า ครม. เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ขับเคลื่อนประเทศไทย

31.07.2019
  • LOADING...

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ครม.เศรษฐกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 17 คน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยตนเอง พร้อมให้เหตุผลการตั้ง ครม.เศรษฐกิจ ชุดดังกล่าวนี้ว่า

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคส่วนต่างๆ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวควรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดรอบคอบในทุกมิติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ อีกทั้งในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ควรได้รับการพิจารณากลั่นกรองในลักษณะเดียวกัน จึงต้องตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา

 

 

ภาพประกอบ: Thiencharas W.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising