×

‘EA’ ผนึก China Railway ลุยศึกษาโครงการโรงงานประกอบรถไฟไฮบริดแบตเตอรี่

06.07.2021
  • LOADING...
ea crccsa hybrid railway assembly factory mou

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA เซ็น MOU พันธมิตรยักษ์ใหญ่ในจีน China Railway Construction หนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการพัฒนารถไฟไฮบริดแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ยกระดับการเดินทางทางรางให้เทียบเท่านานาประเทศ  

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), Luo Wen กรรมการผู้จัดการ บริษัท China Railway Construction (Southeast Asia) Co.,Ltd (CRCCSA) และ EA ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนารถไฟไฮบริดแบตเตอรี่ 

 

Luo Wen กล่าวว่า สืบเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนส่งเสริมและผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสนใจพัฒนาหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทาง CRCCSA จึงได้ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการรถไฟของไทย พร้อมทั้งบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนและไทยให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนารถไฟไฮบริดแบตเตอรี่ในประเทศไทย 

 

โดยการศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ ได้ร่วมกับ EA ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศไทย ทั้งการผลิตพลังงานสะอาด การจัดเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีชาร์จที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ทั้งนี้ CRCCSA เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทย ความร่วมมือระหว่าง CRCCSA และ EA จะประสบความสำเร็จแห่งความสำเร็จในไม่ช้าอย่างแน่นอน 

 

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ EA ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการพัฒนารถไฟไฮบริดแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ยกระดับการเดินทางทางรางให้เทียบเท่านานาประเทศ  

 

โดยคาดว่าเมื่อโครงการนี้สำเร็จจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่สู่การสร้างโรงงานประกอบหัวรถจักรและขนส่งมวลชนไฮบริดแบตเตอรี่ ตลอดจนศูนย์ซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทั้งหมดจะเป็นส่วนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ และลดการพึ่งพาหรือนำเข้าจากต่างประเทศ เกิดการลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาล และเกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว และยังสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะผลักดันการใช้พลังงานสะอาดให้มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นไปตามตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงปารีส

 

อนึ่ง CRCCSA เป็นบริษัทในกลุ่ม China Railway Construction Corporation Limited ถือเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ยังเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีเครือข่ายทั่วโลกมากกว่า 130 ประเทศ 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising