×

กระทรวงทรัพย์ฯ นำตรวจสอบเชื้ออีโคไลจากอุจจาระ ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ หลังมีนักวิชาการโพสต์ข้อมูลจากงานวิจัย

โดย THE STANDARD TEAM
16.08.2022
  • LOADING...
เชื้ออีโคไลจากอุจจาระ

วานนี้ (15 สิงหาคม) อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนถึงน้ำตกแห่งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพ ว่าเต็มไปด้วยเชื้ออีโคไล (E. coli) หรือเชื้อที่มาจากอุจจาระปนเปื้อนสูง พร้อมระบุชื่อ ซึ่งต่อมา จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน

 

อรรถพลกล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโพสต์ ทราบข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลที่นำเสนออ้างอิงจากผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบอีโคไลจากแหล่งอื่น จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากการโพสต์มีการอ้างอิงเฉพาะรายงานการวิจัยชิ้นดังกล่าวที่ปรากฏเฉพาะข้อมูลผลตรวจแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม แต่ไม่มีผลตรวจอีโคไลโดยตรง การที่ผู้โพสต์สื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นอีโคไล จะทำให้สาธารณชนสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน และเกิดความตื่นตระหนก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ

 

ทั้งนี้ การตรวจค่าอีโคไลเป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างจากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เพื่อบ่งชี้การปนเปื้อนจากของเสียที่ออกมาจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่นหรือมนุษย์ ซึ่งอาจมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนลงแหล่งน้ำ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการจัดการ

 

ในวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเก็บน้ำจำนวน 3 จุด คือ น้ำตกปีนปักป้าย น้ำตกรับเสด็จ และสะพานวัดผาลาด โดยการตรวจวัดหาปริมาณอีโคไล ทางศูนย์อนามัยที่ 1 เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ โดยใช้เวลา 7 วัน

  • LOADING...

READ MORE






Latest Stories

Close Advertising