×

วิปรัฐบาลขอหารือ ‘เลื่อน-ไม่เลื่อน’ ถกงบประมาณปี 67 ที่จะเข้าสภา 3-4 ม.ค. 67 หลังฝ่ายค้านเสนอขอให้เลื่อนออกไปก่อน

โดย THE STANDARD TEAM
12.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (12 ธันวาคม) ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปรัฐบาลว่า ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 2 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการเสนอขอแก้กฎหมายทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 

และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค สาระสำคัญว่า นับแต่การบังคับใช้กฎหมายจะให้ยกเลิกความผิดทางอาญา ว่าด้วยการใช้เช็คหรือหมายถึงกรณีหากการสั่งจ่ายเช็คไปโดยที่ไม่มีเงินจ่าย ที่ผ่านมามีการฟ้องคดีทางอาญาและทางแพ่ง ก็จะให้มีเฉพาะการฟ้องทางแพ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับมาตรการทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากมีการพิจารณาก็จะเสนอเข้าสู่การบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะเป็นสัปดาห์ใดนั้นอยู่ที่ความเห็นของที่ประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้ (12 ธันวาคม) 

 

ฝ่ายค้านเสนอเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2567 

 

ชูศักดิ์กล่าวถึงข้อเสนอจากฝ่ายค้านที่ขอให้เลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ออกไปจากเบื้องต้นที่กำหนดไว้ประมาณวันที่ 3-4 มกราคมปี 2567 ด้วยเหตุผลว่า สส. อาจศึกษาเนื้อหาของร่างกฎหมายไม่ทัน ว่าจะต้องมีการหารือในวิปรัฐบาล ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณ หากจะเลื่อนออกไปต้องฟังความเห็นของหลายฝ่าย โดยเฉพาะจะต้องรับฟังรัฐบาล ซึ่งขณะนี้เกินกรอบระยะเวลาการเสนอร่างกฎหมายงบประมาณมาแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ล่วงเลยมา 4 เดือน หากจะเลื่อนก็ต้องถามความเห็นของรัฐบาล  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิปรัฐบาลยังไม่ได้หารือเรื่องของการทำแบบประเมินเกี่ยวกับการทำประชามติ ว่าจะให้ สส. ทำแบบประเมินในการประชุมสัปดาห์นี้หรือไม่

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising