×

ประชาธิปัตย์เปิด 8 นโยบายเกษตร-ชุมชน ชูแนวคิดสร้างเงิน-สร้างคน-สร้างชาติ หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2023
  • LOADING...
พรรคประชาธิปัตย์

วันนี้ (13 มกราคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค และ นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคฯ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งของพรรคฯ ได้ร่วมกันแถลงเปิดตัว 8 นโยบายสำคัญทางด้านการเกษตรและประมง 

 

โดยจุรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้ต้องถือว่าเรากำลังเดินเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าวาระ ไม่ว่าจะเป็นวาระรัฐบาล หรือจะเป็นวาระของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จะอยู่ได้ไกลสุดไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะเหลือเวลาอีกแค่ 2 เดือนเศษโดยประมาณ แล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งต่อไป 

 

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้น เราได้แสดงความพร้อมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการด้านตัวบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือในส่วนของนโยบาย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดยุทธศาสตร์หลัก ที่หากประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสต่อไป โดยยุทธศาสตร์นั้นก็คือ ยุทธศาสตร์ ‘สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ’

 

  • สร้างเงิน ก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นหลายนโยบายที่จะมีรายละเอียดตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายประกันรายได้คนไทยและประกันรายได้ให้กับประเทศ 

 

  • สร้างคน ก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านสังคม ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาและการสาธารณสุข รวมทั้งการเน้นการศึกษาทันสมัยและสวัสดิการตลอดชีพ โดยจะมีการเปิดรายละเอียดต่อไปถัดจากนี้

 

  • สร้างชาติ จะเป็นการสร้างชาติด้วยนโยบายสำคัญทางด้านการเมือง ที่จะมุ่งเน้นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาธิปไตยสุจริต ซึ่งจะมีรายละเอียดตามมาต่อไปเช่นเดียวกัน 

 

ส่วนวันนี้จะเป็นการเปิดตัว 8 นโยบายหลักทางด้านการเกษตรและเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมไปถึงชุมชนในกรุงเทพมหานครด้วย เหตุที่พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและหมู่บ้านนั้น เป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศต่อไป และจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชนบทต่อไปในอนาคต 

 

โดยนโยบายที่ 1 จะเป็นนโยบายต่อเนื่องจากความสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของการประกันรายได้ ซึ่งก็คือการประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด โดยรายละเอียดของการต่อยอดโครงการประกันรายได้นั้นจะเน้นในส่วนของเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกร

 

นโยบายที่ 2 เป็นนโยบายสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4.7-4.8 ล้านครัวเรือน ชาวนารับ 30,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน ซึ่งในรายละเอียดจะมีการแถลงในภายหลังอีกครั้ง 

 

นโยบายที่ 3 ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน เป็นที่ชัดเจนที่สุดว่าเรื่องนี้เป็นการพัฒนาเด็ก พัฒนาบุคลากรที่ประเทศชาติต้องใช้ในวันข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนั้น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคนมให้กับเด็กไทย หลังจากที่ได้ทำมาแล้ว 280 วัน 

 

นโยบายที่ 4 กลุ่มประมงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,800 กว่าแห่ง กลุ่มประมงเหล่านี้คือกลุ่มประมงที่เป็นฐานรากของประเทศ ดังนั้นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการสร้างความเข้มแข็งในฐานราก ก็คือการให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมง กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปีทุกกลุ่ม ทั้ง 2,800 กว่ากลุ่ม 

 

นโยบายที่ 5 ปลดล็อกประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU วันนี้พี่น้องชาวประมงได้ร้องเรียนว่ามีความเดือดร้อน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์และสภาผู้แทนราษฎรก็รับฟัง มีการยื่นแก้ไขกฎหมายที่เป็นธรรม แต่การปลดล็อกตรงนี้ต้องอยู่ภายใต้ IUU เพราะว่าเรายังต้องอยู่กับสากล อยู่กับนานาประเทศ 

 

นโยบายที่ 6 การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องที่ไม่มีที่ดินทำกิน อยู่ในที่รกร้างว่างเปล่า 

 

นโยบายที่ 7 ออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งก็จะมีหลายส่วน หลายรูปแบบ 

 

นโยบายที่ 8 ธนาคารหมู่บ้านและชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาททั้งประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครทุกชุมชนด้วย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising