×

‘ตั้งใจกู้, สอดไส้, เมินสังคม สิ่งแวดล้อม’ ประชาธิปัตย์ตั้งประเด็นอภิปรายงบปี 68

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (17 มิถุนายน) ที่อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ ร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส. จังหวัดพัทลุง ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุม สส. ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน นำโดย ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประธาน สส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้เชิญสำนักงบประมาณของรัฐสภา (PBO) มาให้ข้อมูลกับ สส. ผู้ช่วย สส. และเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์ 

 

ทั้งนี้ พรรคได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 3 ประเด็น 

 

ประเด็นแรก งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เป็นงบประมาณที่ตั้งใจกู้หนี้ ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล และก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยงบประมาณปี 2568 ได้ตั้งไว้ 3.75 ล้านล้านบาท ขาดดุล 8 แสนกว่าล้านบาท 

 

ประเด็นที่สอง งบกลางเพิ่มขึ้น ทั้งที่พรรคเพื่อไทยในสมัยที่เป็นฝ่ายค้านเคยอภิปรายไว้ว่า งบกลางเป็นงบที่ไม่มีความโปร่งใส อาจนำไปสู่การทุจริต ขณะที่งบกลางของปีนี้ได้มีรายการใหม่เพิ่มขึ้นคือ รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นจำนวนแสนกว่าล้านบาท ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะนำงบประมาณปี 2568 บางส่วนไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

 

“เราเองไม่มีปัญหาถึงแนวทางการจัดทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แต่เรามีปัญหาในเชิงที่มาของรายได้ที่รัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา โดยในช่วงหาเสียงก็บอกว่าจะเอามาจากการบริหารงบประมาณแผ่นดิน แต่ไปๆ มาๆ ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องกู้ โดยเอาเงินมาจากงบปี 2567 ปี 2568 และงบ ธ.ก.ส. บางส่วน รวมแล้วก็ต้องกู้เป็น 5 แสนกว่าล้านบาท สร้างหนี้สาธารณะให้ประเทศมากมาย หลายๆ หน่วยงานก็สะท้อนว่าโครงการนี้อาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง นี่คือค่าเสียโอกาสของประเทศที่เราต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปทำโครงการอื่นๆ” ร่มธรรมกล่าว 

 

ประเด็นที่สาม งบประมาณปี 2568 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หมายความว่าเป็นการจัดงบประมาณที่ไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายของประเทศได้ในมิติอื่นๆ แม้แต่น้อย

 

“รัฐบาลนี้ล้มเหลวเรื่องเศรษฐกิจ โครงการเดียวที่เป็นเรือธงก็อาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ประเด็นด้านสังคมอื่นๆ รัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเลย ซึ่งสะท้อนออกมาในนโยบายปี 2568 ที่เห็นได้ชัดว่างบประมาณด้านสังคมและอื่นๆ น้อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ปัญหาใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกที่มีทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ภัยแล้ง สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่จะเลวร้ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหามิจฉาชีพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาค่าครองชีพสูง ราคาสินค้าเกษตรผันผวน” ร่มธรรมกล่าว 

 

ร่มธรรมยังระบุอีกว่า เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เน้นย้ำให้ สส. ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการทักท้วง ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพราะงบประมาณเหล่านี้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องจัดการงบประมาณให้สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศ ขณะนี้ สส. ของพรรคได้แสดงความประสงค์จะอภิปรายงบปี 2568 ไว้แล้วถึง 8 คน โดย สส. แต่ละคนจะได้อภิปรายในด้านต่างๆ ตั้งแต่ประเด็นทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่น เกษตร สิ่งแวดล้อม โดย สส. ทุกคนที่ร่วมอภิปรายจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทักท้วง ท้วงติง ตรวจสอบงบประมาณปี 2568 ในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising