×

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประกาศปิดเรียน 1 วัน หนีฝุ่น PM2.5

โดย THE STANDARD TEAM
02.02.2023
  • LOADING...

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ออกประกาศแจ้งปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากค่าฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีปริมาณที่เกินกว่าค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน

 

ในประกาศระบุอีกว่า ทางโรงเรียนมีความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน รวมถึงเพื่อเฝ้าสังเกตสถานการณ์และแนวโน้มของค่าฝุ่นละอองในอากาศ จึงขอปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเวลา 1 วัน และกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติของนักเรียนผ่านระบบ CUD Smart School ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นการทำกิจกรรมหรือทบทวนบทเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และไม่มีการนับจำนวนผู้เข้าเรียน เมื่อเปิดเรียนตามปกติอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้สอนและติดตามงานกับนักเรียนอีกครั้ง

 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการดังนี้

 

  1. กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังคงจัดในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ตามปกติ

 

  1. กิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวันของลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเดิมจัดในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จะเลื่อนไปจัดในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

 

  1. นักเรียนที่เรียนในโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก (After School) จากเดิมที่เรียนในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จะเลื่อนไปเรียนในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising