×

ศบค. ตั้งด่านเข้มแข็งสกัดการเดินทาง 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางผ่านต้องโชว์ 3 หลักฐาน

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2021
  • LOADING...
ศบค. ตั้งด่านเข้มแข็งสกัดการเดินทาง 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางผ่านต้องโชว์ 3 หลักฐาน

วันนี้ (19 กรกฎาคม) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงแนวทางตั้งด่านตรวจเข้มแข็งทั้งเข้าและออกรอบชายขอบพื้นที่และระหว่างเส้นทางภายใน เพื่อควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (20 กรกฎาคม)

 

โดยประชาชนที่จะเดินทางผ่านจังหวัดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 3 อย่าง ได้แก่ 1. แสดงหลักฐานการอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าพนักงานในพื้นที่ 2. โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ 3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Covid19.in.th ซึ่งจะได้ QR Code สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ความไม่สะดวกสบายจากการตั้งด่านสกัดการเดินทางนี้ทำเพื่อให้ประชาชนลดการเดินทาง และย้ำว่าหากไม่จำเป็น อย่าเดินทาง ให้อยู่แต่ในที่พักของตนเองเท่านั้น เนื่องจากการล็อกดาวน์เป็นหลักการสากลที่ฝ่ายตำรวจทหารจะได้ช่วยกันทำงานด้านนี้อย่างเข้มข้น 

 

โดยบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นมีอยู่ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. บุคลากรด้านสาธารณสุข 2. การขนส่งเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า 3. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 4. การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้จัดเก็บขยะมูลฝอย 5. การประกอบอาชีพตามจำเป็น เช่น ผู้ที่ทำงานตามรอบเวลาของราชการและเอกชน และ 6. กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเฉพาะรายกรณีจากเจ้าหน้าที่

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising