×

ปิดดีล! CP All รับสิทธิ์ขยายแฟรนไชส์ 7-Eleven ในกัมพูชา เป็นเวลา 30 ปี

07.05.2020
  • LOADING...

หลังจากช่วงต้นปีที่แล้ว CP All ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ากำลังเจรจาและตกลงเพื่อการเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ในการลงทุนจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและลาว โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven Inc. สําหรับการได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

ล่าสุดเช้าวันนี้ (7 พฤษภาคม) CP All ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 CP All (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลักสําหรับดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชากับ 7-Eleven Inc. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

โดย CP All (Cambodia) Co., Ltd. ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยคู่สัญญาอาจตกลงต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปีด้วยกัน

 

ทั้งนี้ CP All (Cambodia) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายกัมพูชาเพื่อดําเนินธุรกิจร้าน 7-Eleven ตามสัญญาแฟรนไชส์หลักข้างต้นในประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจํานวนทั้งสิ้น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

สำหรับในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2562 มีสาขา 7-Eleven รวมทั้งสิ้น 11,712 สาขา แบ่งเป็นร้านบริษัท 5,215 สาขา, ร้าน SBP 5,687 สาขา และร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงอาณาเขต 810 สาขา โดย 7-Eleven มีรายได้รวม 334,061 ล้านบาท มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน 82,928 บาท ยอดซื้อต่อบิล 70 บาท และมีจำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 1,187 คน และโดยสรุปมีกำไรสุทธิ 20,180 ล้านบาท 

 

สำหรับปี 2563 วางแผนขยายสาขาของ 7-Eleven จำนวน 700 สาขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ต้องการขยายให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 โดยได้ตั้งงบลงทุนของบริษัท 11,500-12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการเปิดร้านใหม่ 3,800-4,000 ล้านบาท ปรับปรุงร้านเดิม 2,400-2,500 ล้านบาท โครงการใหม่ บริษัทย่อย และศูนย์กระจายสินค้า 4,000-4,100 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรและระบบสารสนเทศ 1,300-1,400 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising