×

เลือกตั้ง 2566 : ศาลปกครองยกฟ้อง กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.-สุโขทัย-สกลนคร ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2023
  • LOADING...
อรรถวิชช์ ชาติพัฒนากล้า

วันนี้ (7 เมษายน) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในที่คดีที่ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า, คดีที่ วิรัตน์ วิริยะพงษ์ ผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดสุโขทัย และคดีที่ พัฒ ตั้งเบญจผล ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดสุโขทัย ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้เพิกถอนประกาศ กกต. เรื่องแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 ตามลำดับ 

 

โดยให้เหตุผลว่า เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ต่อจำนวน ส.ส. 1 คนเป็นตัวตั้ง ทั้งในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สกลนคร และ สุโขทัย ตามประกาศ กกต. เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สกลนคร และสุโขทัยมีจำนวนไม่มาก หรือมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 162,766 คน ต่อจำนวน ส.ส. 1 คน จนเกินไป 

 

การที่ กกต. ออกประกาศ กกต. เรื่องแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร 33 เขตเลือกตั้ง  จังหวัดสกลนคร 7 เขตเลือกตั้ง และจังหวัดสุโขทัย 4 เขตเลือกตั้ง จึงเป็นการประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (5) ที่กำหนดว่า 

 

จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน จึงพิพากษายกฟ้อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising