×

สภาประชุมวันสุดท้ายก่อนปิดสมัย ผ่านร่างกฎหมายประมง วาระแรก ส่วนคู่ชีวิต-สมรสเท่าเทียม ลุ้นต่อสภาชุดหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2023
  • LOADING...

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญประจำปี วาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขพระราชกำหนดการประมง 2558 หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เห็นตรงกันให้เลื่อนร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นพิจารณาก่อนพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในวันนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ได้มีการอภิปรายจนครบถ้วนแล้ว แต่ในระหว่างรอการลงมติปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ 

 

สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าว ถูกเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชาติ เสนอแก้ไข รวม 7 ฉบับ มีเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แก้ปัญหาที่เกิดกับชาวประมงมากที่สุดอยู่ทุกวันนี้ เพื่อฟื้นการประมงพาณิชย์ไทย และทำให้ประมงพื้นบ้าน สามารถเดินหน้าประกอบอาชีพได้คล่องตัวยิ่งขึ้น บนพื้นฐานมาตรการที่สอดคล้องกับ IUU Fishing หรือการทำประมงที่ไม่ผิดกฎหมาย มีการรายงาน และมีการควบคุม 

 

ทั้งนี้ ระหว่างการรอลงมติ ได้มี ส.ส. พรรคก้าวไกล ขอให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ชาวประมงที่มาเรียกร้องและเดินทางมาสภาในวันนี้ ให้นั่งอยู่ในห้องประชุมสภา ระหว่างการลงมติรับหรือไม่รับร่างกฎหมายฉบับนี้ ด้าน ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานในสภา ในฐานะประธานในที่ประชุมขณะนั้น ได้มีการอนุญาตเพื่อให้ชาวประมงร่วมเป็นพยานในการลงมติของสภาในครั้งนี้ด้วย 

 

การลงมติเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี ส.ส. ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถลงมติรับหลักการวาระแรก โดยใช้ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างหลักด้วยคะแนนเสียง 297 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย โดยมีการตั้งกรรมาธิการศึกษาจำนวน 25 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน

 

อย่างไรก็ตาม ยังเกิดปัญหาในช่วงของการกำหนดว่า จะใช้ร่างฉบับใดเป็นร่างหลัก เนื่องจาก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอร่างกฎหมายของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 

 

ขณะที่ อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เสนอร่างกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านการยกร่างโดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี กันตวรรณ ตันเถียร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน

 

ทำให้ประธานในที่ประชุมต้องขอมติจากที่ประชุม เนื่องจากมีสมาชิกเสนอร่างหลักมากกว่า 1 ร่าง ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติ 140 ต่อ 137 เห็นด้วยให้ใช้ร่างของ นพ.ชลน่าน เป็นร่างหลักของกรรมาธิการ

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ ถือเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภา ในสมัยสามัญประจำปี แต่มี ส.ส. ใหม่เข้ารายงานตัวเป็นวันแรกด้วย คือ กิตติประภา จิวะสันติการ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ จึงถือว่าเป็นทั้ง ส.ส. ใหม่ และคนสุดท้ายของสภาชุดนี้ ทำให้มีจำนวน ส.ส. ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ล่าสุด 417 คน จำนวนกึ่งหนึ่งคือ 208 คน  

 

ส่วนร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวาระที่ 3 ทั้งร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง, ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต, ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และร่างกฎหมายอื่นๆ ให้ถือว่าเป็นอันตกไป เว้นแต่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะร้องขอให้สภาพิจารณาต่อได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะต้องร้องขอต่อสภาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีรัฐพิธีเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising