×
สถิติผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ล่าสุด
2 เมษายน 2563
ประเทศไทย
ทั่วโลก
อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด
เว็บไซต์นี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักข่าว THE STANDARD , www.kidkarnmai.com และ www.smilehost.asia โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข