×

ที่ประชุมรัฐสภา มีมติให้เข้าสู่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 ด้าน ชาดา ส.ส. ภูมิใจไทย ประกาศ ไม่ขอร่วมสังฆกรรม

โดย THE STANDARD TEAM
18.03.2021
  • LOADING...
ที่ประชุมรัฐสภา มีมติให้เข้าสู่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 ด้าน ชาดา ส.ส. ภูมิใจไทย ประกาศ ไม่ขอร่วมสังฆกรรม

หลังประชุมกว่า 9 ชั่วโมงเพื่อหาแนวทางว่าจะลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 หรือไม่ จนที่สุด ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พลังประชารัฐ เสนอญัตติว่าจะให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 หรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ

 

เห็นด้วย 473 เสียง

 

ไม่เห็นด้วย 127 เสียง

 

งดออกเสียง 39 เสียง

 

ไม่ลงคะแนน 5 เสียง

 

จากองค์ประชุมทั้งหมด 644 เสียง

 

ทำให้ญัตติทั้ง 3 ที่เสนอมาก่อนหน้านี้ได้แก่

 

1. ไม่ให้มีการลงมติร่างแก้ไข รธน. ในวาระ 3 เพราะขัดกับคำวินิจฉัยศาล รธน. ที่ 4/2564

 

2. ขอให้ศาล รธน. วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ตามมาตรา 210 (2) ตามรัฐธรรมนูญปี 2560

 

3. ขอให้ลงมติวาระที่ 3 ตามระเบียบวาระการประชุม

 

ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ถามที่ประชุมว่า “ตกลงเราต้องเข้าสู่การลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 โดยการขานชื่อรายบุคคลใช่หรือไม่ โดยประธานกล่าวว่า “ใช่ครับ”

 

ชาดากล่าวต่อทันทีว่า “ผมคงไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกปลิ้นปล้อน ศรีธนญชัย และไร้สาระสิ้นดี นี่คือสภาโจ๊ก”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising