×

คลังย้ำช่วยประชาชนดึงแบงก์รัฐตั้ง ‘ทีมเราไม่ทิ้งกัน’ รับเรื่องร้องเรียน-ให้คำปรึกษา-ปล่อยกู้รายย่อย

25.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (25 พฤษภาคม) อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เช่น แบงก์รัฐ จัดตั้ง ‘ทีมเราไม่ทิ้งกัน’ เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน รวมถึงหาทางอื่นๆ เพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟู ทั้งอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน 

 

ทั้งนี้ ยังจัดให้มี คลินิก ‘คลังสมอง หมอคลัง’ เราไม่ทิ้งกัน โดยต่อยอดมาจากการรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา ตามสาขาของ SFIs ทั่วประเทศ ที่ให้บริการรับปรึกษา การร้องทุกข์ต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ บริการทางการเงิน ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น ซึ่งเมื่อรับเรื่องร้องทุกข์จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ร้องทุกข์ต่อไป 

 

“กระทรวงการคลังมีข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเยียวยา ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะส่ง ‘ทีมเราไม่ทิ้งกัน’ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สำรวจ ประเมินสภาพความเป็นอยู่ เพื่อทราบความเดือดร้อนและความต้องการพื้นฐานของผู้ได้รับการเยียวยาทั่วประเทศอย่างทั่วถึง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเช่น ว่างงาน ถูกพักงาน ฯลฯ ทางกระทรวงการคลัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์โควิด-19 สิ้นสุดลง ขณะเดียวกันมอบหมายให้ SFIs ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและภาคธุรกิจ

 

ด้านธนาคารออมสินเตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนนาน จำนวน 4 ประเภท วงเงินสินเชื่อประเภทละ 10,000 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อก่อร่างสร้างตัวใหม่ สินเชื่อคลายกังวล และสินเชื่อซอฟต์โลนเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยว

 

รวมถึงการอนุมัติซอฟต์โลน 2,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ให้กับสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่นำทรัพย์สินมาจำนำในช่วงนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศสินเชื่อ ‘โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน’ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 10 มาตรการช่วยเหลือของ ธอส. อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising