×

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชี้งบปี 63 ตั้งสำรองเพิ่ม 60% ฉุดกำไรสุทธิร่วง 36%

21.01.2021
  • LOADING...
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชี้งบปี 63 ตั้งสำรองเพิ่ม 60% ฉุดกำไรสุทธิร่วง 36%

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ผลการดำเนินงานปี 2563 พบว่ากำไรสุทธิอยู่ที่ 1,290 ล้านบาท ลดลง 36% จากปี 2562 ที่อยู่ราว 2,017 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 60% ตามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และโอกาสที่คุณภาพสินเชื่อ (ลูกค้า) จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะในไตรมาส 4/63 มีการตั้งสำรองรวม 1,575.1 ล้านบาท (เฉพาะไตรมาส 4 กำไรสุทธิติดลบ 290.1 ล้านบาท)

 

ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานของปี 2563 อยู่ที่ 14,927.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 5.6% และรายได้ค่าบริการสุทธิลดลง 39.9% 

 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2563 ลดลง 5.1% จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 59.6%

 

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) ปี 2563 อยู่ที่ 3.2% ลดลงจากงวดเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ 3.5% สาเหตุเพราะรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนลดลง 

 

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 10,500 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมดราว 4.6% ถือว่าลดลงจากปี 2562 ที่ 4.7% ซึ่งลดลงจากการขาย NPL บางส่วนออกไป รวมถึงธนาคารมีมาตรฐานในการอนุมัติสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงมากขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising