×

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 คาดปี 2567 เอลนีโญอาจส่งผลสถานการณ์รุนแรง

15.12.2023
  • LOADING...

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (15 ธันวาคม) บริเวณศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 อาคารยอดทัพ ภายในกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตรวจความพร้อม และเป็นประธานบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานดับไฟป่า 

 

พล.อ. เจริญชัย ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือประจำปี 2567 

 

พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ส่วนราชการ และตรวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อากาศยานและอุปกรณ์ดับไฟป่า จากกองทัพภาคที่ 3, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 รับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ บูรณาการ ในการควบคุมและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในระดับที่รุนแรง ในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดและพื้นที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซาก วางแผนบูรณาการในการใช้อากาศยานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสานการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าระดับจังหวัด เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

พล.อ. เจริญชัยกล่าวว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในปี 2567 จะมีปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือมีความรุนแรง แต่จากการดำเนินการพบว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมเป็นอย่างดี โดยการเตรียมพร้อมจะเน้นในเรื่องของการระวังป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเป็นหลัก

 

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ที่พบว่ามีความรุนแรงขึ้นทุกปี และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising