×

เปิดเส้นทาง ‘โครงการจะนะ’ ก่อนรับฟังความเห็น 11 กรกฎาคมนี้

10.07.2020
  • LOADING...

‘โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เป็นแห่งที่ 4 ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะยกสถานะ ‘จะนะ’ ให้กลายเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม เพื่อสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในพื้นที่ พื้นที่รอบข้าง พร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

แต่เมื่อโครงการถูกอนุมัติและเริ่มดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นแรกก็เริ่มมีเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่บางส่วนที่มองในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ 

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 1 ครั้ง แต่ก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนถึงกำหนดจัดเวทีเพียง 1 วัน กระทั่งกลับมากำหนดจัดเวทีอีกครั้ง 11 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ 

 

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising