×

ชัชชาติ เปิด 200 นโยบาย ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน หลังใช้เวลากว่า 2 ปีลงพื้นที่สำรวจปัญหา

โดย THE STANDARD TEAM
01.03.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ เปิด 200 นโยบาย ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน หลังใช้เวลากว่า 2 ปีลงพื้นที่สำรวจปัญหา

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดกิจกรรมเปิดตัว 200 นโยบายด้วยแนวคิด ‘กรุงเทพฯ 9 ดี’ ในงาน ‘ชัชชาติ อาสา ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ’ ประกาศพร้อมลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ หลังใช้เวลากว่า 2 ปีลงพื้นที่สำรวจปัญหา รับฟังความต้องการของชาวกรุงเทพฯ หารือผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาสังคม พร้อมเปิดตัวเครือข่าย ‘เพื่อนชัชชาติ’ เบื้องหลังนโยบาย นำทีมโดย ดร.ยุ้ย-เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และทีมงานคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน ชัชชาติยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.chadchart.com ช่องทางให้ประชาชนศึกษาและร่วมออกแบบนโยบาย พร้อมย้ำความสำคัญนโยบายเส้นเลือดฝอย ‘ทำน้อย ได้มาก’ เพื่อกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

 

ชัชชาติกล่าวว่า นโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นของชาวกรุงเทพฯ 9 ด้าน ประกอบด้วย ปลอดภัยดี เดินทางดี สุขภาพดี สร้างสรรค์ดี สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี บริหารจัดการดี เรียนดี และเศรษฐกิจดี ทั้งนี้ การออกแบบนโยบายดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 ปี ทีมเพื่อนชัชชาติมุ่งเน้น ‘เส้นเลือดฝอย’ หรือปัญหาขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วเมือง แต่กระทบเมืองในภาพรวม ทุกนโยบายผ่านประเมินในเวทีรับฟังความเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญรวมมากกว่า 300 ครั้ง

 

ขณะที่ ดร.ยุ้ยได้ย้ำความสำคัญการออกแบบนโยบายที่สอดรับกับความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม อาทิ คนสูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้หญิง คนหลากหลายทางเพศ ฯลฯ โดยกล่าวว่า กรุงเทพฯ ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลาย จึงต้องออกแบบนโยบายตามกลุ่มประชากร เช่น จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อลดภาระแม่ ทำแผนที่ความกลัวของผู้หญิงเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ดูแลคนสูงอายุ บริการรถเมล์ชานต่ำลดอุปสรรคคนพิการ เพิ่มหลักสูตรอาชีพเพื่อคนพิการในศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. และเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลไพรด์อีกด้วย ทั้งนี้ การพัฒนานโยบายสำหรับผู้หญิง จะมุ่งเน้นเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชีวิตของผู้หญิง ดร.ยุ้ย ย้ำแม้บางนโยบายตั้งต้นจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เชื่อมั่นว่ามีประโยชน์กับคนทุกกลุ่มอย่างแน่นอน 

 

ขณะที่บรรยากาศภายในงาน ชัชชาติยังเปิดตัวและขอบคุณเครือข่ายเพื่อนชัชชาติ เบื้องหลังกระบวนการออกแบบนโยบาย และกล่าวว่าเป็นผลดีของการลงสมัครเลือกตั้งตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ที่เปิดโอกาสให้ตนเองได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ชุมชน และอาสาสมัครจากหลายภาคส่วน ปัจจุบันเครือข่ายเพื่อนชัชชาติมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 100 คน อาสาสมัครเมืองมากกว่า 2,000 คน อาสาสมัครชุมชนมากกว่า 1,800 คน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสภากาแฟมากกว่า 300 ร้านกระจายทั่ว กทม. เป็นพื้นที่จัดทำนโยบายรายเขต รวมถึงมีสมาชิกเพื่อนชัชชาติในแพลตฟอร์มไลน์ออฟฟิเชียลมากกว่า 9,500 คน ที่ร่วมรายงานปัญหา กทม. ผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาโดยตลอด 

 

สำหรับวันนี้ กิจกรรม ‘ชัชชาติ อาสา ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ’ จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ภายในงานจัดนิทรรศการนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน และจัดแสดงนวัตกรรมเมือง อาทิ รถตรวจทางเท้าที่สามารถเก็บภาพและปัญหาทางเท้าได้อย่างแม่นยำ รถตรวจสุขภาพเชิงรุกในระดับชุมชน ทดแทนการเดินทางมารอรับบริการที่สถานพยาบาล ขณะเดียวกัน ยังจัดซุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

 

ตอนท้ายของการนำเสนอนโยบายกรุงเทพฯ ชัชชาติได้เปิดตัว www.chadchart.com อย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อเป็นช่องทางออนไลน์ที่ภาคประชาชนสามารถมีส่วนออกแบบนโยบาย ผ่านการศึกษาและร่วมแสดงความเห็น ผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบนโยบายร่วมกับเพื่อนชัชชาติได้ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising