×

ชัชชาตินำประชุมด้านการศึกษา ปี 67 มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ‘กายภาพ ครู หลักสูตร ผู้ปกครอง’ เน้นสอนให้เด็กเอ๊ะและอ๋อ

โดย THE STANDARD TEAM
09.05.2024
  • LOADING...
ชัชชาติ

วันนี้ (9 พฤษภาคม) ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารสำนักการศึกษา ประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567 

 

ชัชชาติกล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากแต่คนไม่ค่อยพูดถึง ประเทศชาติหรือกรุงเทพมหานครไม่มีทางจะเจริญได้ถ้าการศึกษาเราไม่ดี เพราะว่าคนคือทรัพยากรของประเทศ ของเมือง กทม. ดูแลเด็ก 253,000 คน ถ้าเด็กไม่มีคุณภาพ คนด้อยคุณภาพ ต่อให้เราปลูกฝังเรื่องความยั่งยืน ปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม หรืออะไรต่างๆ ทุกอย่างจะไปต่อไม่ได้ แต่ถ้าคนมีคุณภาพอย่างอื่นจะไปได้ เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ห้องนี้คือคนที่มีความสำคัญมากต่ออนาคตของกรุงเทพมหานคร อนาคตของประเทศชาติ

 

2 ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามาก พยายามเอางบประมาณมาลงในโรงเรียน พยายามดูแลครู พยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพราะเชื่อว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เทรนด์หนึ่งที่สำคัญในอนาคตคือ Learning จะสำคัญกว่า Education 

 

ชัชชาติกล่าวต่อว่า ความแตกต่าง 2 เรื่องนี้คือ Education คือการเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นเตรียมให้เรา แต่ Learning คือเรียนรู้จากตัวเราเอง เรียนรู้จากสิ่งที่เราอยากเรียน Education คือหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็น แต่ในอนาคตเด็กจะอยู่ได้ในโลก ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เด็กต้องรู้จัก ‘เอ๊ะ’ พอเอ๊ะแล้วก็เรียนรู้ถึง ‘อ๋อ’ และ ‘โอเค’ เมื่อนำไปใช้ ดังนั้นบรรยากาศในห้องเรียนต้องสร้าง Learning ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กนำไปขยายต่อยอดได้

 

การพัฒนาการศึกษามีอยู่ 4 ข้อ เรื่องแรกคือ เรื่องกายภาพและโรงเรียน เช่น ห้องน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเด็กเรียน ลานกีฬา ต้องดีมีความพร้อม โรงเรียนไหนที่มีข้อบกพร่องต้องรีบปรับปรุงกายภาพให้ดี เรื่องที่ 2 เรื่องครู ไม่มีทางที่การศึกษาจะดีได้ถ้าครูไม่มีกำลังใจ ครูเสียเวลาทำงานเอกสาร หรือทำเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของนักเรียน ก็มีแนวคิดจะคืนครูให้กับนักเรียน มีธุรการมาช่วย พยายามปรับเรื่องการปรับวิทยฐานะให้ง่ายขึ้น 

 

เรื่องที่ 3 เรื่องหลักสูตร ทำอย่างไรให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทำอย่างไรให้เด็กอยากเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องแข่งกันมาเรียนโรงเรียนดังๆ อันนี้คือหัวใจ และจะแก้ปัญหาสังคมได้หลายมิติ เด็กมีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้น ลดปัญหาการจราจร 

 

เรื่องที่ 4 เรื่องผู้ปกครอง เชื่อว่าบริบทของผู้ปกครองเบื้องต้นสำคัญ เพราะผู้ปกครองมีเวลาอยู่กับเด็กมาก ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ของเด็ก เอาผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญและเราต้องพยายามเดินหน้าไปพร้อมกัน

 

ชัชชาติกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดการการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และศึกษานิเทศก์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising