×

ห้างเซ็นทรัลวาง 11 มาตรการรับมือกับโควิด-19

15.03.2020
 • LOADING...

วันนี้ (15 มีนาคม) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ได้ตั้งทีมงานศึกษาและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแนวนโยบายเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน

 

ที่ผ่านมาได้มีการสั่งการพร้อมกำชับไปยังห้างเซ็นทรัล 23 สาขาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน เข้มงวด ละเอียดถี่ถ้วน และบ่อยครั้ง เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการทุกสาขาและพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่น โดยมีมาตรการป้องกันที่สั่งกำชับไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดดังต่อไปนี้

 

 1. เพิ่มการดูแลระบบปรับอากาศ โดยเพิ่มระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลตและการอบโอโซน

 

 1. ทำความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในจุดที่ลูกค้าสัมผัสมากทุกครึ่งชั่วโมง อาทิ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์

 

 1. เพิ่มมาตรการทำความสะอาดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ Playland สินค้าตัวอย่าง เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และแผนกของเล่นเด็ก โดยการอบโอโซนทุกชั่วโมง

 

 1. ฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในลิฟต์ทุกชั่วโมงหรือบ่อยขึ้น ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขา โดยขณะฉีดน้ำยาจะต้องไม่มีลูกค้าอยู่ภายในลิฟต์ ทั้งนี้รอบการฉีดให้พิจารณาตามปริมาณลูกค้าเป็นหลัก

 

 1. จัดให้มีจุดวางขวดแอลกอฮอล์เจล อาทิ ห้อง Baby Changing จุดประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องแอลกอฮอล์เจลทุก 2 ชั่วโมง เพื่อเติมนํ้ายาไม่ให้ขาด

 

 1. ให้แม่บ้านทุกจุดที่ทำความสะอาดต้องมีขวดนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ทำความสะอาดเตรียมไว้ให้พร้อม

 

 1. กำหนดมาตรการให้พนักงานทั้งหน้าร้านและสำนักงาน รวมถึงพนักงานร้านเช่าและผู้มาติดต่องานทุกคน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ห้างและสำนักงานอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือมีไข้ เจ็บป่วย จะมีการส่งตัวไปพบแพทย์ทันที

 

 1. สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้พนักงานรับทราบ

 

 1. รณรงค์ให้พนักงานสวมมาสก์ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

 

 1. จัดพนักงานประจำในลิฟต์ สวมมาสก์ สวมถุงมือ บริการกดลิฟต์ให้ลูกค้า และทำความสะอาดตลอดเวลาที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม

 

 1. ให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่บริเวณทางเข้าห้างเซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลเวิลด์ หากพบว่าลูกค้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ จะให้คำแนะนำในการไปพบแพทย์ทันที

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories