×

เซ็นทรัลเปิดแผนเชิงรุก ออกมาตรการสำหรับร้านอาหาร ยกระดับความปลอดภัยเข้มข้น [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2021
 • LOADING...
เซ็นทรัล ยกระดับมาตรการความปลอดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันยังคงไม่ลดลง นอกจากมาตรการจากทางรัฐบาลแล้ว ภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการมีบทบาทป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด จึงได้ออกแผนแม่บทเชิงรุก มาตรการดูแลความปลอดภัยจากโควิด-19 สำหรับร้านอาหาร โดยยกระดับมาตรการให้เข้มข้นสูงสุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

 

โดยมาตรการดังกล่าวประกอบไปด้วย 5 แกนหลัก 30 มาตรการ ภายใต้แนวคิด ‘เซ็นทรัลผู้นำ สะอาด มั่นใจ’ ประกอบไปด้วย

 

1. นั่งรับประทานมีระยะห่างและฉากกั้น (Social Distancing)

 

 • นั่งได้ไม่เกิน 4 คนต่อโต๊ะ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโต๊ะ ไม่ให้ใกล้ชิดกัน หากเกิน 4 คน ต้องนั่งแยกโต๊ะ
 • เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร และมีฉากกั้น
 • หม้อต้มหรือปิ้งย่าง และอุปกรณ์การรับประทาน ต้องใช้ 1 ชุด ต่อ 1 คน ยกเว้นมาเป็นครอบครัว
 • ติดตั้งป้ายหน้าร้าน กำหนดจำนวนคนเข้าร้าน 1:5 ตารางเมตร
 • จัดระบบคิวเข้าร้าน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
 • ยกเลิกการให้บริการแบบบุฟเฟต์หรือสลัดบาร์ ต้องเปลี่ยนเป็นสั่งจากพนักงานเท่านั้น
 • ห้ามวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารไว้ล่วงหน้า และจัดอุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล แพ็กใส่ถุงให้มิดชิด
 • การโชว์สินค้าอาหารต้องวางไว้ในตู้ปิด

 

2. สะอาด คุมเข้มทุกจุดในเชิงรุกระดับร้านอาหารในโรงพยาบาล (Deep Cleaning)

 

 • มั่นใจ 3 ขั้นตอน
 1. เช็ดฆ่าเชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงทันที ทั้งก่อนลูกค้านั่งและหลังลูกค้าใช้บริการ
 2. พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกๆ 30 นาที (ครั้งละ 20 วินาที) หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70% ทั้งก่อนเตรียมอาหารและก่อน-หลังให้บริการลูกค้า
 3. พนักงานต้องสวมถุงมือขณะให้บริการ และเปลี่ยนถุงมือทุก 1 ชั่วโมง

 

 • ภาชนะและอุปกรณ์การรับประทานอาหารต้องผ่านการล้างทำความสะอาด และส่งเสริมให้อบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงกว่า 90 องศาเซลเซียส ด้วยเวลาไม่ต่ำกว่า 4 นาที ทุกครั้งก่อนนำมาให้บริการ 
 • เข้มงวดขั้นตอนการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนแพ็กภาชนะและอุปกรณ์การรับประทานอาหารให้ลูกค้า
 • พนักงานที่เตรียมอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือตลอดเวลา และเปลี่ยนถุงมือทุก 1 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมให้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในร้านอาหารทุกร้าน
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที
 • ส่งเสริมให้มีการปิดร้าน 30 นาทีช่วงบ่าย เพื่อ Big Cleaning ร้านระหว่างวัน ทุกวัน
 • หลังปิดร้านต้อง Big Cleaning ทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ทุกร้านอาหารที่เปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้ต้องผ่านมาตรฐาน (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA)
 • ส่งเสริมให้มีบริการเครื่อง UV-C หรือพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนถุงสินค้าก่อนออกจากร้าน หากซื้อกลับบ้าน

 

3. คัดกรองเข้มงวดสูงสุด (Extra Screening)

 

 • ทุกคนและทุกครั้งที่เดินเข้าและเดินออกจากร้าน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิ (ทั้งพนักงานและลูกค้า)
 • ป้องกัน 2 ชั้น โดยพนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือใส่หน้ากากอนามัย 1 ชั้น และสวม Face Shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ และเมื่อพนักงานรับประทานอาหาร ให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ไม่เกิน 15 นาที และนั่งแยกโต๊ะกัน

 

4. ตรวจสอบพนักงานอย่างเคร่งครัด ระบุที่มาที่ไปได้ (Safety Tracking)

 

 • พนักงานร้านค้าทั้งหมดต้องระบุไทม์ไลน์ในการเดินทาง และตอบแบบสอบถามก่อนเข้างานทุกวัน
 • ให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ก่อนเข้าร้านอาหาร เพื่อสะดวกต่อการแจ้งข้อมูลลูกค้าหากมีเคส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า)
 • สำหรับอาหาร Takeaway ต้องระบุข้อมูลชื่อร้านอาหารและสาขา รวมทั้งชื่อและอุณหภูมิผู้ประกอบอาหารติดบนกล่องอาหารทุกกล่อง
 • จัดเก็บประวัติที่พักอาศัยของพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า

 

5. ส่งเสริมสังคมไร้สัมผัส (Touchless Experience)

 

 • ลดการสัมผัสด้วย Touchless Menu & e-Payment 
 • หากทอนเงินเป็นเงินสด ต้องใส่ถุงทอนเงินให้เรียบร้อย

 

[PR NEWS]

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising