×

BTS ยกเลิกเว้นที่นั่งต้อนรับเปิดเทอม แต่ยังคุมความหนาแน่นชานชาลาและในรถไฟฟ้าไม่ให้เกิน 70%

30.06.2020
  • LOADING...

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ รถไฟฟ้าบีทีเอสจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มมากขึ้น

 

โดยขอยกเลิกการเว้นที่นั่งและที่ยืนในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารช่วงเปิดเทอมที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารที่จะเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชั้นชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า ไม่เกิน 70% พร้อมทั้งจำกัดจำนวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม (Group Release) ในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลาเช้า และช่วงเวลาเย็น

 

ขณะเดียวกันผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง ระหว่างการเดินทาง งดการพูดคุยภายในขบวนรถไฟฟ้า และงดคุยโทรศัพท์ในขบวนรถไฟฟ้า 100% พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันในขบวนรถไฟฟ้า

 

นอกจากนี้ ยังมีการคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ มีจุดบริการแอลกอฮอล์ทุกทางเข้า-ออกสถานี เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า จุดสัมผัสร่วมภายในสถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

รถไฟฟ้าบีทีเอสย้ำว่ายังคงเดินรถในความถี่สูงสุด 2 นาที 25 วินาที ในสายสุขุมวิท และในสายสีลมความถี่ 3 นาที 45 วินาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้ลดปริมาณความหนาแน่นของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเผื่อเวลาในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising