×

ยกเลิก Test & Go วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกฯ ขออย่าฉวยโอกาสเรื่องราคา คาดวันนี้มี 96 ไฟลต์เข้าไทย

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2022
  • LOADING...
ยกเลิก Test & Go

วันนี้ (1 พฤษภาคม) เป็นวันแรกของการยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย สำหรับรัฐบาลมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัว สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวตามไปด้วย เพราะภาคการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

 

ขณะที่ ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันต้อนรับ สร้างความประทับใจ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้ อะไรที่เป็นผลกระทบที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวขอให้ทุกคนอย่าทำ โดยเฉพาะการฉวยโอกาสเรื่องราคา ขอให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยว ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่น สร้างความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง

 

ขณะที่วันนี้ ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานานชาติสุวรรณภูมิ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในวันแรกของการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.), กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.), พล.อ. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (ศปม.ทย.) หรือ EOC คณะผู้บริหาร ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจความพร้อม

 

สำหรับกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยเริ่มตรวจความเรียบร้อยของการคัดแยกผู้โดยสารตั้งแต่ลงจากอากาศยาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์แต่มีผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาประเทศไทย 

 

  1. กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์และไม่มีผลตรวจ RT-PCR จากนั้นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจศุลกากร และการให้บริการของตัวแทนโรงแรม AQ ณ โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่องทางออก C (Exit C) บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร 

 

สำหรับเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในวันนี้ที่เดินทางเข้ามาถึง และเริ่มดำเนินกระบวนการเข้าราชอาณาจักรตามข้อกำหนดใหม่ คือ เที่ยวบินที่ 6E077 ของสายการบิน IndiGo Airlines เดินทางมาจากท่าอากาศยานเนทาจิ ซับฮาส จันทรา โบเซ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ถึงสนามบิน เวลา 01.15 น. โดยในวันนี้ได้ประมาณการเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 96 เที่ยวบิน และผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 16,868 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising