×

ครม. อนุมัติขึ้นค่าตอบแทนนายก อบต. ตามเรตรายได้แต่ละที่ สูงสุดได้ 7.5 หมื่นต่อเดือน สมาชิกสภาได้ขยับด้วย มีผล 1 ต.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2023
 • LOADING...
อนุชา บูรพชัยศรี

วันนี้ (14 มีนาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

 

โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับรายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี 5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้

 

1. รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 25,800 บาทต่อเดือน    
 • รองนายก อบต. รวม 15,480 บาทต่อเดือน  
 • ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาทต่อเดือน  
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 7,080 บาทต่อเดือน

 

2. รายได้เกิน 10-25 ล้านบาท (3,562 แห่ง) 

 

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 35,600 บาทต่อเดือน 
 • รองนายก อบต. รวม 21,180 บาทต่อเดือน  
 • ประธานสภา อบต. 15,180 บาทต่อเดือน
 • รองประธานสภา อบต. 12,420 บาทต่อเดือน  
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาทต่อเดือน

 

3. รายได้เกิน 25-50 ล้านบาท (525 แห่ง) 

 

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 40,800 บาทต่อเดือน 
 • รองนายก อบต. รวม 24,840 บาทต่อเดือน  
 • ประธานสภา อบต. 15,840 บาทต่อเดือน
 • รองประธานสภา อบต. 12,960 บาทต่อเดือน  
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 10,080 บาทต่อเดือน

 

4. รายได้เกิน 50-100 ล้านบาท (166 แห่ง)

 

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 46,000 บาทต่อเดือน 
 • รองนายก อบต. รวม 28,500 บาทต่อเดือน  
 • ประธานสภา อบต. 16,500 บาทต่อเดือน
 • รองประธานสภา อบต. 13,500 บาทต่อเดือน  
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 10,500 บาทต่อเดือน

 

5. รายได้เกิน 100-300 ล้านบาท (30 แห่ง) 

 

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 63,000 บาทต่อเดือน 
 • รองนายก อบต. รวม  38,220 บาทต่อเดือน  
 • ประธานสภา อบต. 24,720 บาทต่อเดือน
 • รองประธานสภา อบต. 20,250 บาทต่อเดือน  
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 15,750 บาทต่อเดือน

 

6. รายได้เกิน 300 ล้านบาท (8 แห่ง) 

 

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 75,530 บาทต่อเดือน 
 • รองนายก อบต. รวม 45,540 บาทต่อเดือน  
 • ประธานสภา อบต. 30,540 บาทต่อเดือน
 • รองประธานสภา อบต. 24,990 บาทต่อเดือน  
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 19,440 บาทต่อเดือน

 

ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มในครั้งนี้ มีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของ อบต. จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน 4,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66

 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

 

หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าร้อยละ 92.20 เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising