×

ครม. อนุมัติอำเภอจะนะ สงขลา เป็นเขตปลอดอากร หลัง ศอ.บต. ชงเรื่องสอดรับนิคมอุตสาหกรรม

โดย THE STANDARD TEAM
25.05.2021
  • LOADING...
อำเภอจะนะ

วันนี้ (25 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 โดยแก้ไขบทนิยาม ‘โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นใดที่ ครม. กำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะมีผลให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากรเพิ่ม 

 

จากเดิมได้กำหนดบทนิยาม ‘โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ซึ่งสามารถจัดตั้งเขตปลอดอากรครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เท่านั้น

 

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกาศเพิ่มเติม เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดอากร โดยเพิ่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อรองรับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ 

 

ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองต้นแบบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าปลอดอากรในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ และเพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่และรองรับการค้าการลงทุนของเอกชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

 

ก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี 2563 รัฐบาลได้เจรจากับกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเดินทางมาประท้วงให้ระงับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยหนึ่งในข้อตกลงคือการทบทวนกระบวนการที่ผ่านมาของโครงการ ซึ่งทางกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นมีการตั้งข้อสังเกตถึงความรีบเร่งจนผิดปกติและข้ามขั้นตอน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณที่จะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม กระทั่งวันนี้ ครม. ได้อนุมัติมติการประกาศเขตปลอดกรเพื่อสอดรับกับการตั้งนิคมอุตสาหกรรม แม้ว่าข้อขัดแย้งจะยังไม่มีข้อยุติ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising