×

BREAKING: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประยุทธ์ไม่พ้นเก้าอี้นายกฯ ปมบ้านพัก

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2020
  • LOADING...
BREAKING: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประยุทธ์ไม่พ้นเก้าอี้นายกฯ ปมบ้านพัก

วันนี้ (2 ธันวาคม) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ก่อนอ่านคำวินิจฉัยให้คู่ความฟังในเวลา 15.00 น. ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณียังพักอาศัยในบ้านพักของข้าราชการทหาร

 

ศาลรัฐธรรมนุญวินิจฉัยว่าบ้านพักอาศัยของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วมีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบก และกองทัพบกสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก จึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าว และมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามระเบียบดังกล่าว แต่หากเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนย่อมไม่มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองนั้น

 

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังระบุว่านายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศ นอกจากเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรียังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศ ความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครอบครัวนั้นสำคัญ รัฐมีหน้าที่จัดการความปลอดภัยให้นายกรัฐมนตรีรวมทั้งครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการ การจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว สร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐควรจัดที่พำนักแก่ผู้นำประเทศในขณะที่ดำรงตำแหน่ง

 

กรณีของประเทศไทย แม้ในอดีตรัฐเคยกำหนดให้สถานที่บางแห่งเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีขณะดำรงตำแหน่ง เช่น บ้านพิษณุโลก แต่ในปัจจุบันการบำรุงรักษายังไม่พร้อมใช้หรือจัดให้มีขึ้นใหม่

 

ดังนั้นเพื่อให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้นำของประเทศอย่างสมเกียรติ รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การที่กองทัพบกจัดให้มีบ้านพักและสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งผู้ถูกร้องเคยใช้ต่อเนื่องตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกมาถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎที่ยังบังคับใช้อยู่โดยไม่ได้ยกเลิก จึงมิได้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกร้องได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากกองทัพบก ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) และผู้ถูกร้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงใด

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising