×

กทม. ต้อนรับ 9 ผู้พิการเข้าเส้นชัยสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ เตรียมลุยงานดูแลประชาชนอย่างเต็มศักดิ์ศรี

โดย THE STANDARD TEAM
27.05.2023
  • LOADING...
ข้าราชการ พิการ

วานนี้ (26 พฤษภาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 9 คน ซึ่งเป็นคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ว่าวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเพื่อนใหม่ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคน และต้องขอยืนยันว่าทุกคนไม่ได้ถูกรับเลือกเพราะว่าเป็นคนพิการ แต่เป็นเพราะมีความสามารถเหมือนคนทั่วไป มีการแข่งขันเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และเชื่อว่าการที่ทุกคนได้มาทำงานใน กทม. จะทำได้อย่างเต็มศักดิ์ศรี รวมถึงจะทำให้เพื่อนๆ ใน กทม. เข้าใจชีวิตของคนที่แตกต่างกับตนเองได้มากขึ้น

 

“ในกรุงเทพฯ เรามีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ เรื่องการเดิน การได้ยิน การเคลื่อนไหว ถ้าเราสามารถโอบกอดทุกคนที่มีความแตกต่างกันได้ สังคมก็จะดีขึ้น เหมือนกับนโยบายเราที่ให้ไว้ว่ากรุงเทพฯ ต้องเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่เฉพาะคนที่เดินได้ คนที่ได้ยินปกติ หรือว่าคนที่มองเห็นปกติ แต่ทุกคนต้องสามารถอยู่ด้วยกันได้ การที่ในวันนี้มีทุกคนมาเป็นทีมงาน จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรามีเพื่อนที่มีความแตกต่างกับเราอีกเยอะในกรุงเทพฯ ฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเดินทาง การฝึกอาชีพ การให้โอกาสเรื่องงาน เราต้องคิดถึงเพื่อนๆ เราเหล่านี้ด้วย” ชัชชาติกล่าว

 

ชัชชาติกล่าวต่อไปว่า Mindset ในโลกมี 2 แบบ คือ Fixed Mindset และ Growth Mindset โดย Fixed Mindset คือคนที่เชื่อในโชคชะตา เชื่อในบุพเพสันนิวาส เชื่อว่าทุกอย่างถูกฟ้ากำหนดมาแล้ว เช่น หลายๆ คนที่เป็นเหมือนพวกเราทุกคนวันนี้อาจจะคิดท้อใจหรือโทษโชคชะตาชีวิตว่าชีวิตกำหนดให้เราเดินไม่ได้ ให้เกิดอุบัติเหตุ ให้เกิดมามีร่างกายไม่ครบ แล้วก็อาจจะท้อถอย ไม่อยากทำอะไร แต่ทุกคนที่มาในวันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่มี Growth Mindset คือไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ทุกอย่างคือสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราพยายาม

 

มีคำพูดอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากพวกเราทุกคน เป็นบทกวีชื่อ Invictus หรือ ผู้ไม่ยอมสยบ ของ วิลเลียม เออร์เนส เฮนเล่ย์ เป็นบทกวีที่อดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา ประทับใจมาก และนำมาใช้ให้กำลังใจตนเองในระหว่างต้องโทษจำคุก โดยในกระดาษที่เขาอ่านทุกเช้าเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘I am the master of my fate. I am the captain of my soul.’ หรือ ‘เราคือเจ้านายแห่งชะตาชีวิต และเราคือกัปตันแห่งจิตวิญญาณของตนเอง’ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่เราเลือกไม่ได้ แต่สุดท้ายเราก็เป็นเจ้านายชะตาชีวิตตัวเอง

 

ชัชชาติกล่าวในช่วงท้ายว่า เรามาเป็นเพื่อนใหม่กัน มาร่วมงานกัน ก็ขอให้ทุกคนคิดถึงศักดิ์ศรีของชาว กทม. ร่วมกันทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด และร่วมกันทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับทุกคน รวมถึงต้องขอขอบคุณพวกเราทุกๆ คนที่โอบกอดเพื่อนใหม่ของเราด้วยความอบอุ่น

 

ด้าน ภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เป็นตัวแทนข้าราชการบรรจุใหม่ กล่าวกับผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหาร กทม. ว่าในฐานะตัวแทนของคนพิการ ขอกราบขอบคุณทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พวกเรารู้สึกอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่ลงสนามสอบ ซึ่งพวกเราได้รับการดูแลตามประเภทความพิการอย่างดี ขอบคุณที่เล็งเห็นศักยภาพของคนพิการว่าพวกเรามีศักยภาพที่จะสามารถทำงานได้และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไป ในฐานะของคนพิการที่ได้รับโอกาสวันนี้ก็ขอให้สัญญาว่าพวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนต่อไป

 

ทั้งนี้ กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของ กทม. โดยเป็นการส่งเสริมให้คนพิการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของ กทม. ได้มีโอกาสเข้าทำงานมากขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ ให้มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี ประกอบกับเป็นการสนับสนุนให้ กทม. สามารถรับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 

สำหรับการดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ 585 คน ผ่านการคัดเลือก 9 คน แบ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 7 คน และคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 2 คน ซึ่งจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในหน่วยงานของ กทม. ดังนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 3 คน สำนักการแพทย์ 2 คน สำนักการศึกษา 1 คน สำนักพัฒนาสังคม 1 คน สำนักอนามัย 1 คน และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กทม. 1 คน โดยสำนักงาน ก.ก. ได้จัดกิจกรรมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ (Welcome to BMA Family) ขึ้นในวันนี้ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งเป็นคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising