×

กทม. ยืนยันเตรียมจัดงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี ย้ำจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
30.11.2021
  • LOADING...
งานปีใหม่

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ พร้อมระบุว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

 

โดยงานจะเป็นในรูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสานต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมวิถีไทยที่ดีงาม รวมถึงส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุข 

 

ซึ่งจัดงานภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมได้กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีประจำปี 2565 อีกครั้งในวันที่ 23 ธันวาคมนี้

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising