×

‘คันเดียว หลายคน ต้องสวมหน้ากาก’ กทม. ออกคำสั่งบังคับ ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

27.04.2021
  • LOADING...
‘คันเดียว หลายคน ต้องสวมหน้ากาก’ กทม. ออกคำสั่งบังคับ ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้ประชาชนที่ออกนอกบ้านหรืออยู่นอกเคหสถานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งหลายจังหวัดในประเทศก็มีการประกาศใช้มาตรการเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

 

ขณะที่วันนี้ (26 เมษายน) มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกรณีระหว่างขับรถหรือต้องอยู่บนพาหนะที่ต้องเคลื่อนย้ายร่วมกับผู้อื่น โดยกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงว่า 

 

กรณีที่อยู่ในรถ เมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ในรถด้วยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

 

การสวมหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขภาพตั้งแต่มีการระบาดในระลอกแรก แต่ทว่า การกำหนดโทษในสภาพบังคับเกิดขึ้นในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ที่เวลานี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 54 ราย และยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงหลัก 2,000 กว่ารายต่อเนื่องหลายวัน

 

‘คันเดียว หลายคน ต้องสวมหน้ากาก’ กทม. ออกคำสั่งบังคับ ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising