×

กทม. ย้ำ ไม่ได้ห้ามบุคลากร-ประชาชนนำถุงพลาสติกเข้าสถานที่ราชการในสังกัด

โดย THE STANDARD TEAM
05.01.2020
  • LOADING...
ห้ามนำถุงพลาสติกเข้าสถานที่ราชการ

(5 มกราคม 2563) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและโฟม โดย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเจตนารมณ์ให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  

 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามไม่ให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาชนที่จะไปติดต่อราชการในอาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร นำถุงพลาสติกเข้าไปในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือใช้เพียงเล็กน้อยตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกและโฟมกำจัดได้ยาก และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปี อาทิ ในปี 2562 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ‘หิ้วปิ่น…มากินกัน’ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน และขอความร่วมมือสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัย ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ใช้ถุงผ้าในการส่งยาให้แก่ผู้ป่วยในระหว่างหอผู้ป่วย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว สำนักการศึกษา ลดขยะพลาสติกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน โดยให้ยกเลิกนมโรงเรียนบรรจุถุง เปลี่ยนเป็นนมโรงเรียนบรรจุในกล่อง UHT แทน เขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ ‘อิ่มจัง จ่ายตังค์ 10 บาท’ พร้อมร่วมรณรงค์ ‘ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม’ โดยเชิญชวนประชาชนและบุคลากรของสำนักงานเขตมีนบุรี นำแก้วน้ำและจานชามส่วนตัวมาบรรจุอาหาร รวมทั้งงดการใช้แก้วน้ำพลาสติกและชามโฟม ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีประชาชนที่มารับบริการ และหน่วยงานใกล้เคียงมาใช้บริการจำนวนมากทุกวันศุกร์ เขตบางกอกใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน กลุ่มผู้ค้าบริเวณทั้งในวัดและนอกวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมใจหันมาใช้ภาชนะที่ทำมาจากกระดาษแทนกล่องโฟม หรือการนำกระบอกน้ำ แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต และกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้แทนการใช้ภาชนะพลาสติกใส่น้ำและอาหาร เป็นต้น 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising