×

4 กระทรวงภูมิใจไทย จับมือเซ็น MOU ทำภารกิจปลูกฝังค่านิยมข้าราชการ-นักเรียน รักชาติรักแผ่นดิน

โดย THE STANDARD TEAM
17.11.2023
  • LOADING...
พรรคภูมิใจไทย

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่กระทรวงศึกษาธิการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกันแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 

อนุทินกล่าวตอนหนึ่งว่า ตนเองได้มาประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการครั้งแรกร่วมกับ 4 กระทรวง โดยมีเป้าหมายและภารกิจร่วมกันคือพัฒนาคนและพัฒนาชาติ โดยเราต้องการที่จะทำให้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศคือทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

  • กระทรวงศึกษาธิการ คอยโอบอุ้มพัฒนาประชากรตั้งแต่วัยแรกเริ่ม ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวิชาการที่ทันสมัย 
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถือเป็นมันสมองของชาติ เน้นพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยนวัตกรรม ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสร้างสังคมที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ 
  • กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมศักยภาพคน สร้างโอกาสในการทำงาน ดูแลสวัสดิการที่ดี

 

อนุทินกล่าวอีกว่า ตนได้รับมอบหมายจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้มาเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และเราจะใช้องค์การนี้ในการออกประกาศนียบัตรรับรองความสามารถและทักษะฝีมือให้แก่คนทำงาน บางคนที่ไม่มีโอกาสที่ดี ไม่ได้รับการเล่าเรียนศึกษา ไม่มีใบปริญญา ไม่มีใบประกาศนียบัตร แต่ถ้ามีทักษะพิเศษ มีความสามารถพิเศษ เราจะขอให้ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพิจารณาในการออกใบรับรอง เพื่อให้เขานำใบรับรองนี้ไปประกอบอาชีพการงานต่อไป

 

อนุทินกล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยแนวทางการทำงานที่ตนได้มอบหมายไว้ให้กับกระทรวงมหาดไทยคือ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที 

 

สั่ง 4 กระทรวงเพิ่มเกณฑ์รับราชการ 

 

อนุทินกล่าวอีกว่า การลงนาม MOU ร่วมกันกับทั้ง 4 กระทรวงในวันนี้ ตนได้มอบให้เป็นนโยบายกับ 4 กระทรวงว่า ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยขอให้ทั้ง 4 กระทรวง เพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น การสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน ให้เพิ่มในส่วนของการมีจิตสำนึกในการรักชาติ รักประเทศ รักประชาชน มีจริยธรรมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ตนเชื่อว่าถ้าขาด 3 สิ่งนี้ ข้าราชการของประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไปในสังคมไม่ได้ ซึ่งข้าราชการจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม

 

แก้ปัญหาความรุนแรงในสถาบันการศึกษาอย่างไร 

 

อนุทินกล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถาบันการศึกษาว่า เราต้องเสริมหน้าที่พลเมือง จริยธรรม ประวัติศาสตร์ ให้ลูกหลานของเราได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยได้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ทุกครั้งที่เกิดความสูญเสียในประเทศไทยก็มาจากการแตกแยกไม่สามัคคีกัน 

 

ส่วนการปลูกฝังให้เด็กเล็ก เยาวชน ที่ผ่านมาเราอาจเน้นแต่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษ และหลายๆ อย่างรวมกันจนไม่มีการเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราได้ขอให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรที่ให้ปลูกฝังการรักชาติ รักแผ่นดิน และความสามัคคี

 

ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ = ไม่รักชาติ

 

ขณะที่ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ว่า โดนใจตนเองอย่างมาก เพราะชาติไทยมีประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ ส่วนที่มีมองว่าเด็กในปัจจุบันนั้นไปไกลเกินที่จะเป็นที่ปลูกฝังและยอมรับประวัติศาสตร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นคนยุคใดต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไม่มีคำว่าล้าสมัย เพียงแต่รูปแบบการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไป หากเป็นมนุษย์เราต้องเรียนรู้เรื่องชนชาติของตนเอง

 

“การไม่ยอมรับคือการไม่ยอมรับต้นตระกูล ความเป็นชนชาติของตัวเอง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นคนยุคใดต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไม่เรียนรู้ไม่ได้ นั่นหมายความว่าไม่รักชาติ ไม่รักประวัติศาสตร์ ไม่รักวัฒนธรรม และไม่รักความเป็นคน แล้วจะเป็นคนไทยได้อย่างไร…คนที่รักชาติจะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำลายชาติ ไม่สร้างความแตกแยกความสามัคคี” ชาดากล่าว 

 

4 กระทรวงภูมิใจไทยมีอะไรบ้าง

 

ในรัฐบาลเศรษฐา พรรคภูมิใจไทยได้รัฐมนตรีว่ากระทรวงทั้งสิ้น 4 กระทรวง คือ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 

ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 3 กระทรวง คือ ทรงศักดิ์ ทองศรี และ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising