×

ศธ. เปิดลงทะเบียนโครงการ ‘อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจ ล้างแอร์ฟรี’ พร้อมแนะ วิธีดูแลแอร์ ลดภาระในครัวเรือนให้ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2024
  • LOADING...
อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ล้างแอร์ฟรี

วานนี้ (2 พฤษภาคม) ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอาชีวะล้างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดำเนินกิจกรรม ‘ล้างแอร์ฟรี’ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ออกให้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนได้ขอรับบริการ พร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน แนะนำการดูแลและบำรุงรักษา

 

พล.ต.อ. เพิ่มพูน กล่าวต่อว่า อยากเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี! ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์: www.vec.go.th, เฟซบุ๊ก: ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลดการใช้พลังงาน สร้างอากาศสะอาด และได้รับการดูแลรักษาแอร์ในครัวเรือนให้มีสภาพใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน ลดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศด้วย เพราะการล้างแอร์ทุกๆ 6 เดือน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 10%

 

นอกเหนือจากประชาชนจะได้รับบริการล้างแอร์ฟรีจากนักศึกษาอาชีวะแล้ว นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติต่อไป

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising