×

ธปท.-คลัง เร่งหารือพักหนี้ช่วงวิกฤตด้วย ‘Asset Warehousing’ เจาะกลุ่มโรงแรม-อสังหาฯ

26.02.2021
  • LOADING...
ธปท.-คลัง เร่งหารือพักหนี้ช่วงวิกฤตด้วย ‘Asset Warehousing’ เจาะกลุ่มโรงแรม-อสังหาฯ

ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. หารือกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหากลไกและมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ

 

ทั้งนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่สะดุดลงจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เห็นได้จากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนที่ปรับลดลง ซึ่งเมื่อดูในภาพรวมเศรษฐกิจไทยแม้จะกระทบไม่รุนแรง แต่ในแต่ละพื้นที่การฟื้นตัวและผลกระทบยังไม่เท่ากัน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งหากรัฐสามารถออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ภาคแรงงานปรับตัวดีขึ้นได้เช่นกัน

 

“จริงๆ กลไกในการแก้ปัญหามีหลายแบบ แต่อย่างหนึ่งคือเรื่อง Warehousing ที่จะช่วยได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว เช่น ปกติลูกหนี้อาจจะได้พักชำระหนี้แต่ดอกเบี้ยยังเดิน ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ หนี้ก็จะขยายก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และอาจจะสูงกว่าหลักประกัน”

 

ดังนั้นหนึ่งในกลไกที่มีการพูดถึงในวงกว้างอย่าง Asset Warehousing หรือโกดังพักหนี้ ที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ลูกหนี้สามารถตัดทรัพย์สินมาฝากไว้ที่เจ้าหนี้ชั่วคราว โดยลูกหนี้จะได้รับการยกเว้นการชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย และไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มเติม เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ลูกหนี้สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ โดยจะมีค่าดูแลสินทรัพย์ให้เจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการดูแลทรัพย์สินไม่ให้เสื่อมสภาพ

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดทรัพย์สินไปแล้ว หากลูกหนี้ยังต้องการจะดำเนินกิจการต่อ ยังสามารถขอเช่าจากเจ้าหนี้ได้เช่นกัน แต่จุดที่ต้องติดตามคือ ในช่วงที่ฝากสินทรัพย์ไว้กับเจ้าหน้าต้องมีการตกลงให้ซื้อคืนในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการคิดค่าเช่าหรือคิดค่าดูแลทรัพย์สินให้เป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ และต้องวางกลไกสมัครใจที่จะเอาทรัพย์สินมาฝากที่เจ้าหน้าที่ชั่วคราว  

 

“สินทรัพย์มูลค่าสูงต้องได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพ เมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้น ลูกหนี้สามารถนำกลับมาใช้ได้เลย ซึ่งการพักหนี้ด้วยวิธีนี้จะทำให้ไม่เกิด NPL และการขายทรัพย์สินทอดตลาด ซึ่งอาจทำให้ราคาทรัพย์สินลดลง และส่งผลต่อ ราคาสินทรัพย์ของประเทศ”

 

ทว่า รายละเอียดของมาตรการ Asset Warehousing ที่จะออกมาใช้จริงยังต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อน

 

อย่างไรก็ตาม กรณีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ยังมีความจำเป็น เพราะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกหนี้ รวมถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงธุรกิจ โดยช่วงที่ผ่านมา ธปท. ออกมาตรการและสามารถชี้เป้าได้ว่าใครได้รับผลกระทบที่สุด (ภาคท่องเที่ยว) 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories