×

กทม. เผยเหตุความรุนแรงในครอบครัวปี 62 สูงกว่า 1 พันราย พบในช่วงวัย 26-59 ปีมากที่สุด

28.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (28 มกราคม) วิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารสำนักงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 

โดยในที่ประชุมรายงานข้อมูลการกระทำความรุนแรงในครอบครัวของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562) ที่รวบรวมจากโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์จำนวน 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัยจำนวน 68 แห่ง พบว่ามีจำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงจำนวน 1,115 ราย ซึ่งสามารถแยกประเภทและสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเป็น 2 อันดับแรก ประกอบด้วย

 

ช่วงอายุผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่พบมากที่สุด

  1. ช่วงอายุ 26-59 ปี จำนวน 560 ราย คิดเป็น 50.22%
  2. ช่วงอายุ 19-25 ปี จำนวน 229 ราย คิดเป็น 20.45% 

 

กรณีผู้กระทำความรุนแรงที่พบมากที่สุด

  1. คู่สมรส จำนวน 377 ราย คิดเป็น 33.75%
  2. แฟน จำนวน 211 ราย คิดเป็น 18.89% 

 

ลักษณะความรุนแรงที่พบมากที่สุด

  1. ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 862 ราย คิดเป็น 36.90% 
  2. ถูกละเลย/ทอดทิ้ง จำนวน 115 ราย คิดเป็น 10.26% 

 

สถานที่เกิดเหตุที่พบมากที่สุด 

  1. บ้าน จำนวน 390 ราย คิดเป็น 34.98% 
  2. สถานที่อื่นๆ จำนวน 302 ราย คิดเป็น 27.09% 

 

ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้ทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลด้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตามแบบบันทึกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

พร้อมทั้งประสานข้อมูลการกระทำความรุนแรงจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกองกำกับการตำรวจนครบาล เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยเน้นกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising