×

กทม. เตรียมแผนผ่อนปรนระยะ 3 ขอทุกหน่วยงานด้านการขนส่งเตรียมแผนรองรับ

โดย THE STANDARD TEAM
20.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (20 พฤษภาคม) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ร่วมประชุม

 

ในที่ประชุม ทุกหน่วยงานได้นำเสนอมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโรคพบว่า ทุกภาคส่วนมีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างชัดเจน และเมื่อมีมาตรการผ่อนปรน เริ่มมีจำนวนผู้โดยสารมากขึ้น ซึ่งทุกหน่วยงานได้เพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสาร โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นสำคัญ รวมทั้งการจัดจุดคัดกรอง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ และใช้ระบบการจ่ายเงินออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเอกชน หน่วยงานที่ดูแล ได้ขอให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดมาตรการเว้นระยะห่าง การเพิ่มเที่ยวเดินรถหรือเรือ และการดูแลรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ภายหลังการประกาศมาตรการผ่อนปรนโดยหน่วยงานภาครัฐ พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจากการหารือร่วมกันทุกหน่วยงานเห็นว่า มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญและยินดีให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร 

 

ทั้งนี้หน่วยงานได้เสนอให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการเหลื่อมเวลาการทำงานมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าจะมีนัยสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสาร รวมทั้งการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการรถโดยสาร ที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดผู้โดยสารต่อเที่ยวและการเพิ่มความถี่ในการบริการมากขึ้น และขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวางแผนเพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไป อาทิ การควบคุมจำนวนผู้โดยสารให้พอเหมาะกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การพิจารณาจำกัดจำนวนผู้โดยสารก่อนเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ภายในรถโดยสารสามารถปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบผู้โดยสารบริเวณสถานี การขึ้นลง จุดยืนรอ การขอความร่วมมืองดการพูดคุยและใช้โทรศัพท์ระหว่างโดยสาร รวมทั้งการดูแลผู้โดยสารในช่วงหน้าฝน เพื่อไม่ให้มีประชาชนตกค้าง โดยอาจเพิ่มความถี่ของเที่ยว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising