×

กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 23 พ.ค. นี้ เป็นเวลา 1 วัน เพื่อทำความสะอาด หลังจัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
19.05.2022
  • LOADING...
กทม. สั่งปิดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ‘สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร’ เผยแพร่ประกาศจากสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ซึ่งในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวได้ใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT- RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 

 

สำนักการศึกษาจึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและมีความปลอดภัยก่อนกลับมาจัดการเรียนการสอนปกติ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2543 ข้อ 5 (3) ให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising