×

กระทรวงพาณิชย์จับมือ สรท. ผลักดันอีคอมเมิร์ซ B2B ข้ามพรมแดน

14.01.2019
  • LOADING...

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลว่า ทางกรมร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. ประชุมร่วมกันและส่งมอบผลการศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B Cross Border e-Trading Platform) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการค้าออนไลน์ของไทย

 

ทางกรมได้ขยายช่องทางการค้าแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Thaitrade.com และ พันธมิตรอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon eBay Gosoko Redmart Coupang และ Alibaba เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ สู่ตลาดโลก ทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย แอฟริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา คาดว่าสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการปีละประมาณ 1-1.5 พันล้านบาท มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มปีละ 1 หมื่นรายโดยประมาณ

 

ส่วน สรท. ได้เน้นย้ำเรื่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบธุรกิจกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศและแข่งขันกับต่างได้ประเทศได้ จึงจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญคือ การเข้าสู่ตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะผู้ส่งออกหรือผู้ขาย การบริการที่สนับสนุนด้านการเงินและระบบการชำระเงินออนไลน์ การใช้บริการด้านโลจิสติกส์ การเจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มฯ เพื่อให้สามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ และ การฝึกอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการแพลตฟอร์ม

 

จากรายงานผลการสำรวจของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ UNCTAD ปี 2560 พบว่า อีคอมเมิร์ซทั่วโลกมีมูลค่าถึง 25.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 810 ล้านล้านบาท ซึ่งอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับธุรกิจ B2B มีมูลค่า สูงถึง 22.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 88% ขณะที่อีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) มีมูลค่า 2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 93 ล้านล้านบาท คู่ค้าที่สำคัญของไทยอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเองก็มีมูลค่าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนสูง สหรัฐอเมริกามีมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2B ถึง 6.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 2 แสนล้านบาท ดังนั้น การพัฒนาแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบ B2B จึงถือเป็นก้าวสำคัญของไทยเพื่อเข้าสู่การค้ายุคดิจิทัลในอนาคต

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising