×

บงกชรัตน์ สร้อยทอง

หุ้นยั่งยืน
7 พฤศจิกายน 2023

ทำไม? หุ้นยั่งยืน THSI ต้องเปลี่ยนเป็น ‘SET ESG Ratings’

การประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) นับวันมีแต่ความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถช่วยผลักดันและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสู่หนทางความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งหมายรวมถึงภาคตลาดทุนไปด้วย ที่มีความชัดเจนว่าหากอะไรสามารถทำให้การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นไปได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้อง...
8 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับ ความยั่งยืน Sustainability
30 กันยายน 2023

รู้ให้ทัน ‘8 ความเข้าใจผิด’ เกี่ยวกับความยั่งยืน

ในอดีตเรื่องความยั่งยืนเป็นแค่ ‘เทรนด์’ น่าสนใจ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นภาคบังคับให้ทุกคนต้องก้าวเดินไป และความจริงยังมีหลายมุมมองที่ทำให้เกิดการความเข้าใจผิดเรื่องความยั่งยืน ทั้งในแง่ของการปฏิบัติจริง และในมุมของการลงทุนด้วย ซึ่งพอจะช่วยให้เห็นหรือไม่ถูกความเป็นกระแสที่ใครๆ ก็พูดถึง มาบดบังความจริงหรือความถูกต้องที่ควรจะเป็น   1. เป็นเรื่อ...
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
31 สิงหาคม 2023

เมื่อการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์คือหนทางหนึ่งสู่องค์กรยั่งยืน แต่ทั่วโลกยังขาดแคลนบุคลากร บจ.ไทย รับมืออย่างไร?

การประกอบธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ที่ปัจจุบันต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่สิ่งที่เห็นกันทั่วไปและเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆ ที่หน่วยงานเริ่มดำเนินงานก่อนคือ ‘สิ่งแวดล้อม’ เพราะช่วยให้หลายคนสัมผัสและเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปหรือผู้ลงทุนที่เน้นเรื่องความยั่งยืน อาจหลงลืมไปว่าย...
ESG Investment
13 สิงหาคม 2023

อนาคต ESG Investment ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นเรื่องปกติที่ต้องคำนึงก่อนการลงทุน

ตลาดทุนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการหรือการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี (Corporate Governance: CG) มากว่า 10 ปี แต่เมื่อพัฒนาการของมาตรฐานสากลมุ่งสู่เรื่องความยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ทำให้ทุกภาคส่วนกำหนดเรื่องนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนั้นพัฒนาการภาคการลงทุนก็ต้องมีความเข้มข้นตามไปด้วย   พัฒนาการบร...
29 กรกฎาคม 2023

9 ในท็อป 10 มาร์เก็ตแคปตลาดหุ้นไทย ลุยเอาจริงสู่ Net Zero 2050

แนวทางการอยู่ร่วมกันของคนทั่วโลกที่ยกกติกาว่า จะต้องช่วยกันดูแลสภาพภูมิอากาศบนโลกใบนี้มากขึ้นตามข้อตกลงปารีส ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีการประกาศว่า จะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065   จะช้าหรือไม่ แต่ในมุมของการทำธุรกิจที่ต้องมีการค้าขายกับหลายประเทศ ...
เอลนีโญ
1 กรกฎาคม 2023

เช็กความพร้อม เมื่อเอลนีโญมาเยือนรอบนี้ ภาคเอกชนและตลาดทุนพร้อมรับหรือยัง?

เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วแล้วว่า 3 ปีจากนี้ 2023-2027 ไทยต้องเผชิญกับภาวะเอลนีโญต่อเนื่อง เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก หรือทำความเข้าใจแบบง่ายๆ ว่า จะเกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนเหนือของออสเตรเลีย แต่อีกมุมหนึ่งของโลกคือทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ฝนจะตกหนัก แต่ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ส่งผลกระทบเ...
SRI Fund
25 มิถุนายน 2023

ทำไมต้องมี SRI Fund เมื่อมี ESG Fund อยู่แล้ว?

เพราะเรื่องความยั่งยืนเป็นเทรนด์โลกที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจมากขึ้น โดยมุมของการลงทุนก็มีกองทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน หรือ ESG Fund ที่มีมากมายอยู่แล้ว แต่เพื่อป้องกันการเกิดปฏิบัติการฟอกเขียว (Greenwashing) หมายถึง การทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดว่ากองทุนรวมนั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน โดยที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อ...
ESG
30 พฤษภาคม 2023

ไขคำตอบ ผลิตภัณฑ์ ESG ยังเป็นแสงสว่างให้เลือกลงทุนอยู่หรือไม่?

ท่ามกลางการลงทุนทั่วโลกยังต้องเจอกับปัจจัยกดดันสารพัด ตั้งแต่เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยระดับสูง โดยเฉพาะการขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินชั้นนำของโลก แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่มาเงียบๆ และมาเรื่อยๆ จนเป็นสิ่งที่ควรจับตามองกับเทรนด์นี้คือ การลงทุนผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)    ไตรมาส 1/66 กองทุนยั่งย...
วน
24 เมษายน 2023

มาจับมือบรรเทาโลกรวน ส่งพลาสติกยืดได้ไปรีไซเคิลกับ ‘วน’

ตอนนี้เราต่างน่าจะได้สัมผัสและรับรู้ถึงผลกระทบของเอลนีโญที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีเพราะอากาศร้อนระอุแทบจะทุกพื้นที่ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นฝีมือมนุษย์ที่เป็นตัวเร่งทำให้โลกร้อนและรวนมากขึ้น และจากข้อมูลล่าสุดพบว่า ปลายปีนี้อาจต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ที่อุณหภูมิในพื้นที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 องศาเซลเซียส จากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญปกติจะมีอ...
12 เมษายน 2023

เทรนด์ ‘Net Zero’ กับโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนในไทย

ทั่วโลกกำลังพุ่งเป้าสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในทางคู่ขนานของการดำเนินการดังกล่าวก็ย่อมเป็นโอกาสในมุมของการลงทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน    จากสัมมนา ‘เทรนด์ Net Zero โอกาสลงทุน ESG อย่างยั่งยืน’ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.กวินทร์ ภู่พกสกุล ผู้อำนวยการ สำ...

Close Advertising