×

เปิดประวัติ ‘อรุณ บุญชม’ จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2023
 • LOADING...

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี หลัง อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนก่อนหน้านี้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ได้ลงมติเลือก อรุณ บุญชม เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทย จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 3 คน

 

สำหรับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมให้ข้อปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม มีประวัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

 

 

อรุณ บุญชม

อายุ 74 ปี

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

 • ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
 • รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

 

การศึกษา

 

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามนครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สาขาวิชาอัลหะดีษและอิสลามศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

การทำงานในตำแหน่งอื่นๆ

 

 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ กรุงเทพมหานคร
 • ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์
 • ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน
 • ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)
 • ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยตะกาฟุล (ด้านศาสนา)
 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง:

 • THE STANDARD รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising