×

ครม. อนุมัติ 4-5 พ.ย. นี้ เป็นวันหยุดพิเศษ อำนวยความสะดวกประชุมสุดยอดอาเซียน

โดย THE STANDARD TEAM
15.10.2019
  • LOADING...

วันนี้ (15 ตุลาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

 

เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่ออารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศ

 

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

 

นอกจากนี้ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

 

โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories