×

อนุทินสั่งสอบนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ปมเรียกรับสินบน ชี้ผู้ว่าฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ หากผิดจริงต้องลงโทษเด็ดขาดไม่มีละเว้น

โดย THE STANDARD TEAM
22.09.2023
  • LOADING...
อนุทิน ชาญวีรกูล

วันนี้ (22 กันยายน) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินหน้าปราบปรามการทุจริตในทุกระดับเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ขณะนี้ได้ปรากฏข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นอีก โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดติดตามตรวจสอบการอนุมัติการดำเนินโครงการต่างๆ ของ อปท. ให้มีความโปร่งใส ลงโทษเด็ดขาดทันทีหากพบการกระทำผิด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้ได้

 

“รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน เรื่องเหล่านี้ถือเป็นตัวถ่วงการพัฒนาของประเทศ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น ผมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันตรวจสอบ เพื่อให้ทุก อปท. โปร่งใส สามารถเป็นองค์กรที่ดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง” อนุทินกล่าว

 

อนุทินยังกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏในรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วได้เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการรัฐ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้นิ่งนอนใจ เรื่องนี้ขั้นตอนการตรวจสอบตามกฎหมายจะอยู่ในอำนาจของหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการสอบสวน และสามารถสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสอบสวนได้ เป็นไปตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่านายกเทศมนตรีละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อนายกเทศมนตรีถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้

 

อนุทินกล่าวว่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว หากมีมูลความผิดจะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งให้พ้นตำแหน่ง ตามมาตรา 73/1 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 เพื่อสั่งพ้นตำแหน่งภายใน 30 วันต่อไป

 

“ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น ซึ่งหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ดำเนินการก็จะเป็นการละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ จะผิดเอง ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะดำเนินการให้เด็ดขาดกับการทุจริตและผู้มีอิทธิพล” อนุทินกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising