×

สว. 67 : อนุทินกำชับผู้ว่าฯ-นายอำเภอ วางตัวเป็นกลางเลือก สว. ปฏิบัติตามกติกา กกต. อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้

โดย THE STANDARD TEAM
16.05.2024
  • LOADING...
อนุทิน กำชับ เรื่องเลือก สว.

วันนี้ (16 พฤษภาคม) ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายสำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด, ปลัดจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ, นายอำเภอ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ว่า วันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อภารกิจที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

อนุทินกล่าวว่า ตนเองได้อ่านรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีเลือก สว. ก็รู้สึกเห็นใจทุกคน โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวม ทั้งยังสงสารตนเองในฐานะที่เป็น มท.1 เพราะรู้สึกว่ากระบวนการเลือก สว. สลับซับซ้อนมาก ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด งานนี้เผือกร้อนทั้งหมดจึงอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ทำไม่สำเร็จก็ไม่ได้ เมื่อทำสำเร็จแล้วก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจ ว่าทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการโปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และยินดีให้ตรวจสอบ

 

“ทำไม่ดีก็จะมีทัวร์ลง หรือหมู่บ้านกระสุนตก ซึ่งหากมาลงที่กระทรวงมหาดไทยก็มีผลร้ายแรงต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ขอให้ความมั่นใจว่าพวกเราจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผลักดันให้ภารกิจสำคัญยิ่งยวดนี้เกิดความสำเร็จให้ได้ ต้องทำให้เกิดระบบที่สมบูรณ์ของรัฐสภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะต้องมีทั้งสภาล่างและสภาบน” อนุทินกล่าว 

 

อนุทินยอมรับว่า ตั้งแต่เริ่มมีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกวุฒิสมาชิก ถือเป็นภารกิจที่มีความสลับซับซ้อน แต่สิ่งที่ทำให้มั่นใจและได้ปลอบใจตนเองตลอดเวลา เพราะเชื่อว่าคนมหาดไทยทำได้ เชื่อในความสามารถของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกคน ย้ำว่างานนี้ไม่สำเร็จไม่ได้ เพราะหากล้มเหลวก็จะเกิดช่องว่างในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ โดยขอมอบหมายภารกิจ ดังนี้

 

  1. ต้องมีความแม่นยำในกฎหมายและระเบียบกติกา โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาทบทวนกติกาทุกอย่างที่ กกต. ได้กำหนด ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน และทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน พยายามศึกษาทำความเข้าใจกับเจตนารมณ์การเลือก สว. ซึ่งจะทำให้ตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้ด้วยความมั่นใจ

 

  1. ความสุจริตและความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ประชาชนจับตามากที่สุด อาจนำไปสู่การจับผิด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าท่านทั้งหลายมีความแม่นยำ มีเจตนาสุจริต เราจะสามารถอดทนอดกลั้นต่อความกดดันทั้งหลายได้

 

  1. การใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความแม่นยำระหว่างการทบทวนกระบวนการต่างๆ จะทำให้เราเห็นจุดบกพร่องเพื่ออุดช่องโหว่ไว้ล่วงหน้า 

 

อนุทินกล่าวอีกว่า การเลือก สว. ครั้งนี้เป็นการเลือกครั้งแรกของระบบใหม่ แม้จะมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าทุกครั้ง แต่ก็ผิดพลาดไม่ได้ เพราะกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของประชาชนทุกคน ประชาชนไม่สามารถรับคำว่าผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารของกระทรวงมหาดไทยได้ เราในฐานะที่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องพยายามทำเป้าหมายให้เป็น Zero Error เพราะภารกิจนี้เป็นการเติมเต็มช่องว่างระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความสมบูรณ์แบบ

 

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้สัมผัส พบปะ และทำงานร่วมกันมามากกว่า 9 เดือน มั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย นี่คือภารกิจ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ทำให้สังคมและประเทศชาติเกิดความสงบสุขและสมบูรณ์ มีการคานอำนาจในระบบรัฐสภา มีการคัดเลือกองค์กรอิสระ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนอีกทาง ทำให้พี่น้องประชาชนมีที่พึ่ง

 

จากนั้นอนุทินให้สัมภาษณ์อีกครั้ง โดยระบุว่า ตนในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า เรื่องการเลือก สว. ในการเป็นคนการเมืองจะต้องมีความเป็นกลางอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเรื่องของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตนจะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นกลางอย่างเต็มที่ ซึ่งภารกิจสูงขนาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้น บ่อยนักที่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการ จึงต้องทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณภาพ ช่วยกันตรวจสอบและคานอำนาจกัน ทำให้เกิดความมั่นคงในระบบรัฐสภาของไทย 

 

ส่วนที่สังคมจับตาเรื่องความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้อย่างไรนั้น อนุทินกล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกคนเป็นข้าราชการประจำ โดยภารกิจและหน้าที่ก็ต้องมีความเป็นกลางอยู่แล้ว ซึ่งภารกิจมีหน้าที่คอยกำกับดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งผู้สมัครเองก็ต้องหาคนที่ดีที่สุด และคัดเลือกเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ และด้วยกระบวนการก็ถูกบังคับให้เป็นกลางอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และ กกต. จะต้องพยายามทำให้เกิดความราบรื่นให้ได้มากที่สุด 

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่วางตัวไม่เป็นกลางจะมีการคาดโทษอย่างไรหรือไม่ อนุทินกล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด C10 นายอำเภอ C9 และไม่มีเหตุจูงใจใดๆ ที่จะต้องไปทุจริต หรือจะทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับพวกเขา เฉพาะตัวผู้สมัครเองก็เป็นแสนคนแล้ว ทุกคนก็เฝ้าระวังด้วยตนเอง โอกาสที่จะไปตุกติกก็คงไม่เกิดขึ้น เราต้องเชื่อมั่นในผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทย เพราะคือพ่อเมือง ซีอีโอของจังหวัด และนายอำเภอทั้งหลายก็เป็นนักปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ก็คงจะไม่ยอมหากจะไปเล่นเส้นเล่นสาย ดังนั้นตนจึงไม่กังวลในเรื่องนี้

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising