×

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
03.06.2021
  • LOADING...
วันนี้ (2 มิถุนายน) หลังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องมาตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล โดยฝ่ายค้านปิดท้ายการอภิปรายด้วย สุทิน คลังแสง ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลุกขึ้นชี้แจงในบางประเด็น พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ข้อสังเกต
 
 
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 คือขั้นรับหลักการ โดยผลการลงมติคือ
 
 
เห็นด้วยในการรับหลักการ 269 เสียง
ไม่เห็นด้วย 201 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
 
 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ตั้งกรรมาธิการจำนวน 72 คนเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป
 
 
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising