×

ประกาศใช้แล้ว! ครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดผิดกฎหมาย ด้านโฆษก สธ. เตือนคนเสพ-คนขายเลิกได้แล้ว รัฐบาล-สธ. เอาจริง

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2024
  • LOADING...
ยาบ้า

วันนี้ (18 มิถุนายน) ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า กฎกระทรวงฉบับใหม่ประกาศมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2567แล้ว นั่นหมายถึงการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 1 เม็ด หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพให้นำตัวไปบำบัดรักษา หากเกินกว่านี้ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด

 

ตรีชฎากล่าวว่า กฎกระทรวงนี้ลงนามโดย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ด้วยเหตุผลที่บันทึกไว้ท้ายกฎกระทรวงว่า “โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีครอบไว้เพื่อเสพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษอย่างจริงจัง โดยเฉพาะยาเสพติดในประเภท 1 กรณีแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้”

 

ตรีชฎากล่าวอีกว่า กฎกระทรวงฉบับนี้แก้ไขปริมาณยาเสพติดไว้ 2 ประเภท คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กับยาไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) กำหนดปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หากเกินกว่านี้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีและรับโทษ

 

“ฝากเตือนไปถึงคนค้ายาบ้า ยาไอซ์รายเล็ก รายใหญ่ ขอให้กลับตัวกลับใจ รัฐบาลนี้เอาจริง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นตั้งใจว่ายาเสพติดต้องหมดไปในรัฐบาลนี้ คืนลูกหลานกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว คืนอนาคตให้ลูกหลาน ทันทีที่รับนโยบายสมศักดิ์และบุคลากรในกระทรวงทำงานอย่างหนักและรวดเร็วเพื่อออกประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ ดังนั้นคนเสพที่มียาบ้าไม่เกิน 1 เม็ด ยาไอซ์ในครอบครองไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นำตัวบำบัดรักษาให้หายขาดจากการเสพติด เป็นยาแรงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลด้วยมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม, ตำรวจ, ทหาร, อัยการ, ศาล, ป.ป.ส., กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง” ตรีชฎากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising