×

AIS เข้าชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6 กับ กสทช. รวม 8.09 พันล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
16.07.2021
  • LOADING...
สมชัย เลิศสุทธิวงค์

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (ช่วงความถี่ 895-905 MHz / 940-950 MHz เมื่อปี 2559) ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 6 จำนวน 8,094.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 7-10 จำนวน 32,379.91 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้ว โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

 

รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มาชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 1-5 แล้ว เป็นเงินจำนวน 40,474.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และสำนักงาน กสทช. ก็ได้นำส่งเงินดังกล่าวส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อย

 

ด้าน สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) กล่าวว่า “นอกจากการชำระค่าคลื่นความถี่ตรงตามกำหนดเวลาแล้ว เรายังมุ่งมั่นนำคลื่นความถี่ทุกย่านที่ประมูลไปในช่วงที่ผ่านมาและถือเป็นทรัพยากรการสื่อสารของชาติมาสร้างประโยชน์ เพื่อเสริมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการต่างๆ ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างสิ้นเชิง ที่สำคัญคือ นำ 5G เข้าไปสนับสนุนภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย’ ในการทำงานของภาคสาธารณสุขเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิดในทุกมิติ อันจะทำให้ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้”

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising