×

Add to Basket? ลูกโลกหิมะ Diabolo de Cartier จาก Cartier

24.08.2022
  • LOADING...

ถึงแม้ว่านี่เพิ่งปลายเดือนสิงหาคม และกว่าคริสต์มาสจะมาถึงก็อีกสักพัก แต่ Add To Basket? ดันไปเจอลูกโลกหิมะจาก Cartier ก่อน เผื่อใครอยากได้จะได้มีเวลาออมเงินซื้อ

 

ลูกโลกหิมะนี้ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของแบรนด์เครื่องประดับจากฝรั่งเศสอย่างเสือแพนเตอร์อยู่ในแก้วใสทรงกลมกำลังยืนอยู่บนกล้องสีแดง มีโฟมหิมะและกากเพชรสีทองอยู่รอบๆ ส่วนฐานของลูกโลกประดับด้วยทั้งแมลงเต่าทองและกุญแจรูปหัวใจ 

 

ส่วนเรื่องราคาค่างวดอยู่ที่ชิ้นละ 51,000 บาท สมกับเป็นแบรนด์จิวเวลรีระดับต้นๆ ของโลก ถ้าใครอยากได้เข้าไปเช็กได้ที่เว็บไซต์ของแบรนด์ และเผื่อเวลาเก็บเงินไปยาวๆ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ภาพ: Cartier

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories