×

“A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS.”

โดย
11.12.2017
  • LOADING...

ความเดิมตอนที่แล้ว THE STANDARD รายงานให้ผู้อ่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับนิตยสารแจกฟรี
เล่มนี้

 

ผลลัพธ์แห่งการกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นรูป
เป็นร่างอย่างที่คุณกำลังถืออยู่ในมือ

 

การเปลี่ยนวาระจากรายสัปดาห์มาเป็นรายเดือนเป็น
เรื่องหนึ่ง ประเด็นสำคัญที่เรารับรู้ร่วมกันนั่นคือ ทุกวันนี้
ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันแบบท่วมท้นเกินกว่าจะย่อยได้ทัน แม้ผู้ผลิตสื่อจะพิถีพิถันในการสร้างสรรค์เนื้อหาให้ออกมามีคุณภาพแน่นคับแก้วขนาดไหน จะมีประโยชน์อะไรหากอีกฟากของการสื่อสารไม่อาจติดตามได้แบบตลอดรอดฝั่ง

 

การยึดมั่นในแนวทางที่เราเชื่อมั่นเป็นเรื่องดี แต่การปรับทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่อง
ที่ควรทำ ในยุคที่สื่อสารพัดช่องทางป้อนข่าวสารข้อมูลให้
ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟังแบบล้นทะลัก ผลจากการรับฟังความคิดเห็นหลากหลายของคนอ่านที่สะท้อนกลับมายังทีมงานตลอดมา THE STANDARD จึงเลือกที่จะปรับตัวเป็นนิตยสารภาพข่าวรายเดือน เพื่อให้เสพง่ายขึ้น โดยผู้อ่านจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในรอบเดือน

 

World เสนอความเคลื่อนไหวทั่วโลกผ่านภาพข่าวเด่น

 

Thailand สะท้อนเหตุการณ์ในประเทศตลอดเดือน
ที่ผ่านมา

 

The Interview บทสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหายาวๆ 
เพียงคอลัมน์เดียวจากผู้นำความคิดหลากสาขาอาชีพที่
เราเลือกมาเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละเดือน สำหรับคนชอบ
อ่านจริงๆ

 

แต่ฉบับนี้เป็นวาระพิเศษที่เรารวบรวมข่าวประจำปี 2017 
 ‘เสพง่าย ไม่ตกข่าว’ อาจเป็นสโลแกนง่ายๆ ในการจดจำภาพของ THE STANDARD โฉมใหม่

 

อย่างที่เรามักพูดกันว่า ในหลายโอกาส ภาพหนึ่งภาพอาจแทนคำพูดได้นับร้อยพัน และอาจสื่ออะไรได้มากกว่า
ตัวอักษรหลายสิบหน้า หรือเสียงพูดนานนับชั่วโมง

 

นับแต่นี้เป็นต้นไป เราจะเปิดโอกาสให้ภาพเป็นตัวแทนหลักในการสื่อสารระหว่างเรามากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories