×

8 ชั่วโมงของการอภิปรายงบปี 68 วันสุดท้าย ฝ่ายค้านรุมจัดหนักงบกระจายอำนาจ-งบเกษตร

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (21 มิถุนายน) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ในวาระแรกวันสุดท้าย

 

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2568 ตลอด 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกันอภิปรายตั้งข้อสังเกตเน้นไปที่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงมหาดไทย อย่างเข้มข้น

 

โดยมีรัฐมนตรี เช่น ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า และ อรรถกร ศิริลัทธยากร สองรัฐมนตรีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขึ้นบัลลังก์คณะรัฐมนตรีชี้แจง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising